Laboratoriya

Faculty of Oil Mechanical Engineering

Other news

  • 2022-11-27
  • 2022-11-24
  • 2022-11-16
  • 2022-11-11
  • 2022-11-10
  • 2022-10-28
  • 2022-10-27


sdasd

Vusala Huseynova

Position: Associate professor

Academic degree: Doctor of Philosophy

Email: vusala.huseynova@asoiu.edu.az


The author of 45 scientific and educational works.

Date and place of birth

20.10.1974, Astara.

Education

Azerbaijan State Oil Academy

Field of study

The reliability of oilfield equipment

Defense of the doctoral dissertation - year, code and name of the specialty; topic title

2013, 3313.02 - Machines, equipment’s  and processes. Improving the health of plunger oilfield pumps with an improved seal assembly

Labor activity and main place of work

2008- Azerbaijan State Oil Academy, Department of Geofizika, engineer

2013- present, Department of Engineering and Computer Graphics, Assistant, Associate professor

Awards, grants, patents

1. Аntifriksion polimer kompozisiya. Patent. АR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri. «Sənaye mülkiyyəti» rəsmi bülleteni, №1, 2012, s.38-39.

2. Nasosun plunjer düyünü. Faydalı model. AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent), 09.12.2015

Teaching subjects

Engineering graphics, Computer graphics, Descriptive geometry and engineering graphics, Engineering and geological graphics

Tel: official (+99412) 498 65 39

Selected production

1. Особенности условия эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования и сооружений, The scientific method №2 (2)/2016

2. Nasosun plunjer düyünü (Faydalı model) AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent), 09.12.2015

3. Neft-mədən avadanlıqlarının və qurğularının korroziydan qorunması üçün epoksid qətranı və misləndirilmiş qrafit tərkibli kompozisuya materialının işlənməsi, «Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya» elmi-tədqiqat institutu

4. Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının istismar göstəricilərinin yüksəldilməsində nanotexnologiyaların tətbiqinin müasir vəziyyəri və inkişaf perspektivləri, Azərbaycan Neft Təsərrüfatı SOCAR ISSN 0365-8554, 02, 2018, s.32-37.

5. Mühəndis geoloji qrafika (Dərslik), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 431 saylı, 05.12.2017 tatixli qərarı. Bakı, 2019