Laboratoriya

Other news

  • 2022-11-27
  • 2022-11-24
  • 2022-11-16
  • 2022-11-11
  • 2022-11-10
  • 2022-10-28
  • 2022-10-27

Contact

 

Ünvan: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti Bakı şəh, 16/21 Azadlıq prospekti, Abşeron, Bakı, Azərbaycan

 

Telefon:

 

+994 (12) 349 99 66/67

 

Faks:

 

Ümumi şöbə +994 (12) 349 99 90 /91

 

E-mail:

 

info@adnsu.edu.az

 

URL:

 

http://asoiu.edu.az