Laboratoriya

METALYTE PİPEWORKS şirkəti ilə əmakdaşlıq müzakirələri

image

Böyük Birtaniyanın METALYTE  PİPEWORKS şirkətinin regional meneceri Ceyhun Əlizadə ilə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetnin Neft mexanika fakültəsinin dekanı dos.Əli Hikmət Əhmədov görüş keçirib.Görüşdə əmakdaşlıq perspektivləri müzakirə olunmuşdur.Şirkət istismarda olan boru kəmərlərində yaranan nasazlıqların (mayə sızmalarının) aradan qaldırılması və boru kəmərlərinin istismar göstəricilərinin bərpa olunmasında kompozit materiallarının sıradan çıxan hissələri tədbiq etməklə problemlərin həllinin texnologiyası haqqında müzakirələr edilmişdir.Görüş zamanı texnologiyaların transferi haqqında fikir mübadiləsi aparılmışdır.Bu şirkət Avpropa, Qərbi Afrika və Yaxın Şərqdə yüksək səviyyədə texniki xidmət göstərməklə fəal operatur kimi iştirak edir.

2022-06-08