Laboratoriya

"Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu" ilə əmakdaşlıq perspektivləri

image

"Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu"nun direktoru texnika elimləri doktoru prof.Fəxrəddin Ağayev "Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti" nin "Neft mexanika" fakültəsinin dekanı dos.Əli Hikmət Əhmədov ilə görüşüb. Fakültə dekanı dos.Ə.Əhmədov fakültədə elmi tədqiqatların istiqaməti, tədris prosesi, ixtisaslar və fakültənin müəssisələrlə əlaqələri haqqında məlumat verib.Prof.F.Ağayev "TEKTİ"nin fəaliyyəti istiqamətləri haqqında danışıb.Görüşdə birgə elmi layihələrin, texnologiyaların transferi və digər mövzular ətrafında mövcud imkanların səmərəli istifadəsi müzakirə olunmuşdur.

2022-04-28