Laboratoriya

Magistr təhsili

Magistratura bölməmizdə "Neft-qaz avadanlığı"; "Maşınqayırma və materialşünaslıq"; "Mexanika" kafedraları üzrə tələbələrimiz təhsil alır.