Laboratoriya

Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar.

Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar.
Tiraj: №1


   "Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar." jurnalı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti tərəfindən təsis edilmiş elmi-texniki məcmuə olub, ali məktəbimizin əməkdaşlarının və alimlərinin, ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən mütəxəsisslərin tədqiqat işlərinin nəticələrini geniş oxucu kütləsinə çatdırmaq məqsədi daşıyır.

   Jurnalın dünyanın elmi nəşrlər sırasında özünə layiq yer tutması Sizlərin onun təbliği və təşviqindəki iştirakınızın səviyyəsi ilə müəyyən ediləcəyini nəzərə alaraq, hər birinizi ilk gündən bu işdə aktiv olmağa, qayğı və sayğı göstərəcəyinizə böyük ümidlər bəsləyərək, uğurlu başlanğıc və müvəffəqiyyət arzulayıram.

Hörmətli, professor Mustafa Babanlının fikirləri.

 

http://emtasoiu.com/