Laboratoriya

NEFT MEXANİKA FAKULTƏSİ

Jurnallar

Şəkil Yüklənmədi
Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar.

Tiraj:1

"Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar." jurnalı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti tərəfindən təsis edilmiş elmi-texniki məcmuə olub, ali məktəbimizin əməkdaşlarının və...