Laboratoriya

Doktorantura təhsili

Fakültəmizdə "Materiallar texnologiyası"; "Maşınqayırma texnologiyası"; "Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər" ixtisasları fəaliyyət göstərir.