Laboratoriya


sdasd

Rüstəm Nərimanov

Vəzifə: Tədris ustası

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: rustam.narimanov@asoiu.edu.az


 Məqalə, kitab, monoqrafiya sayı: 3 məqalə.

       Mühəndis: 1989 _ 1994 illərdə Neft _ mexanika fakultəsinin “Neft, qaz_ mədən maşın və avadanlıq” (1702) ixtsas üzrə.

       Əmək fəaliyyəti:

           1992 _ 2009-cu illərdə AzİNMaş ASC, mühəndis 2k. 11dər.

           18. 05. 2009-cu ildə ADNA-nın “Neftin Qazın Geotexnoloji problemləri və kimya” ETİ, böyuk mühəndis.

           03. 02. 2010-cu il ADNA-nın Geoloji-kəşfiyyat fakultəsinin, “Ümumi tarixi geologiya” kafedrası, böyük laborant.

           22. 02. 2014-2020 il Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitenin, “Materialşunaslıq və maşınqayırma” kafedrası, tədris ustası.

          Tədqiqat sahəsi: Geomexanika. 

          Təhsil və elmi dərəcə: Ali, mühəndis.

          İş təcrübəsi:  28 il. 

           Məqalələr: 1) Nəzəri və tətbiqi mexanika jurnalı №2, 2016 il, Məmmədov V.T., Nərimanov R.N., “Pakerlərin ehtibarlı oturdulması məsələsinə dair”.  

           2) Azərbaycanda geofizika yenilikləri №2, 2018 il, Nərimanov N.R.,    Nəsibova G.C., Nərimanov R.N., “Kür-Qabırrı, Yevlax-Ağcəbədi çökəkliklərində və Qodin massivində qırışıqəmələgəlməyə və neft-qazlılığa geodinamik rejiminin təsiri”.

           3) Şərqi Avropa elmi jurnalı (East European Science Journal) №6(46) 2019  Həsənov A.B., Nərimanov N.R., “Lokal qalxımlar və dərinlik şəraitində, tektonik gərginliklərin lokallaştırılmasının öyrənilməi”.