Laboratoriya


sdasd

Svetlana Hacıyeva

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: svetlana.haciyeva@asoiu.edu.az


.

Təhsili

Bakalavr : 2005-2009 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası “Qaz Neft Mədən” fakültəsinin “Neft-qaz” mühəndisliyi

Magistr: 2015-2017 Odlar yurdu Universiteti“İqtisadiyyat” fakültəsinin “Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər”

Təcrübə: 2008. Bakı Neft emalı zavodu.

Tədqiqat sahəsi

Neft mədən qurğularının hidravlik sistemləri

Tədris etdiyi fənnlər

Hidravlik maşınlar

Hidravlik maşınların istismarı, quraşdırılması,təmiri

Həcmi hidrointiqallar və hidropnevmoavtomatika

Elmi  əsərləri

“Neft mədən qurğularının hidravlik sistemləri”dərs vəsaiti

Manqanla legirlənmiş ovuntu poladlarinin mexaniki xassələrinə presləmə təzyiqinin təsiri

Xromla legirlənmiş ovuntu poladlarinin mexaniki xassələrinə bişirmə temperaturunun təsiri

Yüksək almaz konsentrasiyalı kompozit alət materiallarının alınması