Laboratoriya


sdasd

Xudaverdi Kerimov

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: xudaverdi.karimov@asoiu.edu.az


.

Təvəllüdü 

25.02.1969 

Təhsili və elmi dərəcəsi

Orta təhsil Füzuli rayonu, Böyük Bəhmənli kənd orta məktəbi 
1989 – 1994 Azərbaycan Texniki Universiteti, Maşınqayırma ixtisası üzrə diplom 
  1994 – 1999  Azərbaycan Texniki Universiteti, Dissertantura 
 2000 – 2005 Aaxen Reyn-Vestfaliya Universiteti, Almaniya. Doktorantura. Dissertasiya mövzusu: “Lazer qaynağı üçün daxili emal başlıqları”, D 82 (Diss. RWTH Aachen) 
 2013 - 2015 “Yüksəksürətli örtükçəkmə üsulu ilə materialların yeyinti və korroziyaya davamlılığının artırılması” mövzusunda elmitədqiqat layihəsi  
 2013 - 2015 “Lazer əsaslı avadanlıq dəyərləndirilməsi - LASHARE” mövzusunda elmi-tədqiqat layihəsi 
 2015 - 2017 “Lazer üsulu ilə örtükçəkmə üçün avtomatlaşdırılmış proses zənciri” mövzusunda elmi-tədqiqat layihəsi 
 2015 – 2017  “Resurslara qənaət etmək üçün təmir və örtükçəkmə metodu olaraq teyplərin lazer funksionallaşdırılması” mövzusunda elmitədqiqat layihəsi 
 2015 – 2018  “Lazer əsaslı fiber üçün adaptiv model əsaslı nəzarət” mövzusunda elmi-tədqiqat layihəsi 

Əmək fəaliyyəti

1994 – 1999 Azərbaycan Texniki Universiteti, Lazer laboratoriyası, Baş laborant
1999 – 2005 Fraunhofer ILT (Lazer Texnologiyaları elmitədqiqat İnstitutu) elmi işçi,  Aaxen şəhəri, Almaniya 
2005 – 2010 Pallas GmbH & Co. KG şirkətində Lazer və Plazma tətbiqli qaynaq şöbəsinin müdiri, Aaxen şəhəri, Almaniya 
Yanvar 2011-dən etibarən IXUN Lasertechnik GmbH şirkətinin Sahibi və baş direktoru, Aaxen şəhəri, Almaniya