Laboratoriya


sdasd

Seyami Hüseynov

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sayami.huseynov@asoiu.edu.az


.

.