Laboratoriya


sdasd

Kəmalə İsmayılova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Doktorant

E-Poçt: kamala.ismayilova@asoiu.edu.az


.

Təhsili və elmi dərəcə

Bakalavr: 1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Metallurgiya” fakültəsinin “Materialşünaslıq və yeni materialların texnologiyası”

Magistr: 2000-2002-ci ildə AzTU-da “Metallurgiya”fakultəsi “Ovuntu materiallarının texnologiyası  ”

Dokturantura: 2012-ci ildə AzTU-da 05.16.01- Metalşünaslıq və termiki emal ixtisası üzrə doktoranturaya (qiyabi təhsil) daxil olmuşam.

Əmək fəaliyyəti

2002-2007-ci ildə AzTU-da “Metallurgiya” fakültəsi

2007-2014-cü ildə AzTU-da “Metallurgiya və metalşünaslıq” kafedrasında baş laborant

2014-2016-cı tədris ilində AzTU-da “Konstruksiya materialları” kafedrasında assistent

2016-ci ildən ADNSU-da baş müəllim

Tədqiqat sahəsi

Fiziki materialşünaslıq

Ovuntu metallurgiyası

Forma yaddaşlı TiNiMe və CuAlMe təbəqələrinin işlənməsi

Tədris etdiyi fənnlər

Materialşünaslıq

Kompozisiya materiallarının texnalogiyası

Xüsusi  fiziki kimyəvi xassəli materiallar

Materiallar fizikası

Seçilmiş elmi  əsərləri 

 

1. Методы получения аморфных и микрокристаллических сплавов. Журнал «Процессы литья», Украина, Киев. 2011, № 6, с.63-69

2. Формирования наноструктурного состояния в сплавах TiHfNiCu. “Yüksək texnologiyalar və ali təhsil” Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. Bakı, 21-24 noyabr 2011, səh.67-70

3. Инновационные технологии получения металлических материалов. Международная конференция «Инновационные технологии и экономика в машиностроении» Томский Политехнический Университет, г.Юрга, 2012, Сб.трудов,  стр.120-124

4. Образование строения ионно-плазменным методом напыления с дуговым распыленном CuAlMe слоя. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri” I Beynəlxalq elmi konfrans

Bakı, 29-30 aprel 2013, səh.92-95

5. Method of decrease of elastic counteract to the quality of powder materials, pressed in closed press-casts. 4nd Rostocker international symposium Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics

17-18 september 2015 p.80-81

6. Pecularities of casting technique of bilayered castings of pipes grey cast iron-acid-resisting ferrosilite. 4nd Rostocker international symposium Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics

17-18 september 2015 p.96-97

7.  Forma yaddaşlı TiNiCo ərintilərində qoruyucu örtüklərin tərkibinin müxtəlif üsullarla dəyişdirilməsi. Maşınqayırmada intellektual texnologiyalar. Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. Bakı 2016

8. Forma yaddaş effektli TiNi və TiNiZr ərintilərinin ovuntu metallurgiyasi üsulları ilə alınması. Metallar fizikasının müasir problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı 2016