Laboratoriya


sdasd

İsmayıl İsmayılov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: ismayil.ismayilov@asoiu.edu.az


5 dərs vəsaiti (əlyazmalar), 6 tədris proqramı (çap olunmuşdur).

Bərk cisim fizikası üzrə 20 elmi məqalə və məlumat, 3 ixtira.

Həmmüəlliflərlə 2 kitab yazılmışdır: "Kiçik müəssisələrdə kağız istehsalı üçün makulaturadan istifadə" və "Kiçik müəssisələrdə və fermer təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatının təkrar ehtiyatının emal edilməsi»,

ətraf mühit problemlərinə həsr olunmuş 5 məqalə və bir məqalə biologiya, arxeologiya, paleoantropologiya, geologiya, fizika, kimya, radiologiya, kosmologiya elmlərin qovuşması əsasında yazılmışdır.

2 əsərlər biznes siyasəti üzrə, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə 10 əsər nəşr olunmuştur.

Nailiyyətlər 

2015-ci ildə İ.Ə. İsmayılovun rəhbərliyi ilə ADNSU tələbələrinin elmi konfransında neft-kimya fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Ağayev Sadulla 1-ci və qaz-mədən fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Məryəm Məmmədova 3-cü yeri tutublar. Hal-hazırda hər ikisi xaricdə magistraturada təhsil alırlar.

2005-ci ildə cəmiyyətin sosial mühitinin psixoloji çirklənməsini aşkar etmiş və psixoloji çirkləndirmənin hesablanması düsturunu təklif etmişdir.

1986-cı ildə amerikalıların yüksək temperaturlu ifratkeçirici materialın kəşfidən sonra Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yüksək temperaturlu ifratkeçirici materialı sintez edilmişdir.

1974-cü ildə Azərbaycanda ilk dəfə ifrat güclü impulslu maqnit sahələrinin qurqusunu (SSRİ-də cəmi 5 belə qurğu var idi) quraşdırılmışdı və mənfi maqnit müqavmətini aşkar edmişdir.

İş stajı   

2012 – bu günə qədər

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin "Maşınqayırma və materialşünaslıq" kafedrasının dosenti

Tədris: bakalavr pilləsində "Materialşünaslıq", "Konstruksiya materiallarının texnologiyası", "Bərk cisim fizikası", "Dağılma nəzəriyyəsi", "Mühəndis materialşünaslığının müasir problemləri", "Mühəndis materialşünaslığının tarixi və metodologiyası".

2006 – 2011

Azərbaycan "Universitetinin" "İnzibati idarəetmə" kafedrasının dosenti

"İqtisadiyyatda təbii resurslardan istifadə", "Ekologiya" kimi fənnlərin tədrisi.

2001 – 2005

Memarlıq və İnşaat Universitetinin "Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" kafedrasının dosenti

Tədris: "Konfliktologiya" və "Fövqəladə hallar riskinin idarə edilməsi", "Riskin idarə edilməsi", "Radiasiya çirklənməsi" dərs vəsaitlərinin yaradılması.

1999 – 2000

Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun ofis-meneceri

Seminarların, danışıqların aparılması, sənədlərin və yazışmaların aparılması, dövlət və ictimai təşkilatlarla əlaqə, informasiyanın toplanması və təhlili, avadanlığın alınması, maliyyə əməliyyatlarının monitorinqi, personalın treninqi.

Yanvar 1999 – Aprel 1999

"Azerbaijan Environment and Technology Center"-in elmi işçisi

Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsinin rus və ingilis variantlarının düzəlişləri, ekspertlərlə görüşlərin keçirilməsi

1985 – 1998

Təbii Ehtiyatlar Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun laboratoriya müdiri, sektor müdiri, şöbə müdiri

Aşağı temperaturlu ifratkeçiriciliyin tədqiqi, yüksək temperaturlu ifratkeçiriciliyin tədqiqi, Cozefsonun effektinə əsasən cihazların işlənib hazırlanması.

1973 – 1985

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun baş laborant, kiçik elmi işçi, baş elmi işçisi

Güclü impulslu maqnit sahələrində A3B5, A2B6 yarımkeçiricilərində kinetik hadisələrin tədqiqi

Təhsil 

1989

Baş elmi işçi (Diplom)

Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu

1979 – 1981

İxtiraçı, patentşünas (Diplom)

Azərbaycan İctimai İxtiraçılıq İnstitutu

1970 – 1973

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (Diplom)

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu,

1965 – 1970

Fizik, fizika müəllimi (Diplom)

Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsi

Kurslar/Təlimlər                                                                                                                                    .

Oktyabr – Noyabr 2000

Biznes-məşqçi (Sertifikat)

UNDP – Sahibkarlığa dəstək mərkəzi

Avqust 2000

Qafqazda Orxus Konvensiyasının cəlb edilməsi və həyata keçirilməsi (Sertifikat)

Qafqazın Təbiəti Mühafizəsi QHT-ləri şəbəkəsi (CENN), Gürcüstanın canlı təbiətin mühafizəsi mərkəzi (GCCW)

Dekabr 1999 – Fevral 2000

QHT nümayəndələri üçün İngilis dili (Sertifikat)

Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Azərbaycan

May – İyun 1998, Noyabr 1999, Fevral – İyun 2000

QHT-lərin əsas və qabaqcıl idarəetmə səviyyəsi (Sertifikat)

ISAR - Azərbaycan

1994 – 1995

Türk dili (Sertifikat)

Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin Təhsil Şöbəsinin Təhsil Mərkəzi

İyun 1992

Kompüter kursları (Sertifikat)

"Socium" kooperativ Sənaye Konsorsiumu, "Sistema"PC Mərkəzi

İctimai təşkilatlarda fəaliyyət                                                                                                                  .

2001 – 2005

Qafqaz Qeyri-Hökumət Təşkilatları Konfederasiyası

Председатель Совета

May 2001 – Dekabr 2001

Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının Forumu

İdarə heyətinin üzvü

2000 – 2004

Vençur Kapitalın Assosiasiyası

İdarə heyətinin üzvü

1999 – 2008

Mühəndislik Xeyriyyə Cəmiyyəti

Vitse-prezident

1996 – bu günə gədər

"İnsan və mühit" QHT

İdarə Heyətinin Sədri

1991 – 1996

"DAYAG" Azərbaycan kiçik müəssisələr Assosiasiyası

Prezident

1990 – 1991 

SSRİ kiçik müəssisələr ittifaqı

SSRİ kiçik müəssisələr ittifaqının azərbaycandakı baş nümayəndəsi                     

Patentlər, müəllif şəhadətnamələri və səmərələşdirici təkliflər

1. Катушка для получения сильных импульсных магнитных полей, а.с. №1207319, (приоритет 1983 г.) Москва 1985 (с соавторами).

2. Способ съёма пленки "взрывным" методом, р.п. №25, Баку, 1987.

3. Джозефсоновский переход, а.с.№1521191, (приоритет 1987 г.)  Москва 1989 (с соавторами).

4. Игровая доска, а.с. № 1743628 (приоритет 1987) Москва 1992.

Dövlət layihələri və qrantlar 

1. Вовлечение малых предприятий в производство бумаги из макулатуры и камыша, Грант Фонда Евроазия, Баку, 2002.

2. Kənd təsərrüfatının təkrar ehtiyatlarının emalına kiçik müəssisələrin və fermer təsərrüfatlarının cəlb edilməsi, Avrasiya Fondunun Qrantı, Bakı, 2004.                           

Elmi məqalələr                     

1. Кинетические эффекты в многодолинных полупроводниках в сильном магнитном поле, "УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" Азербайджанского Государственного Университета, Сер.физ.мат. наук, №3, 1971, с.71  (с соавторами).

2. Отрицательное магнитосопротивление в твердых растворах In1-xGaxAs, Доклады АН Азерб.ССР, Баку 1974, т. XXX,  №3, с.34 (с соавторами). 

3. Отрицательное магнитосопротивление в твердых растворах GaxIn1-xAs, Физика и техника полупроводников, Москва 1975, т.9, в.3, с.567 (с соавторами). 

4. Магнитосопротивление n-InSb в квантовом пределе, Физика и техника полупроводников, Москва 1975, т.9, в.3, с.570 (с соавторами).

5. . О влиянии сильной непараболичности на отрицательное магнитосопротивление в Cd0,1Hg0,9Te, Доклады АН Азерб.ССР, Баку 1977, т. XXXIII,  №10, с.12 (с соавторами).

6. О влиянии смешанного механизма рассеяния на отрицательное магнито-сопротивление в n-InSb, Доклады АН Азерб.ССР, Баку 1977, т. XXXIII,  №12, с.26 (с соавторами).

7. Отметчик верхней мертвой точки коленчатых валов двигателей, Измерительная техника, Москва 1978, № 11, с.58 (с соавторами).

8. Схема управления тиристорным разрядником, Приборы и техника эксперимента, № 5,  Москва 1981,  с.108 (с соавторами).

9. Электрические свойства гетеропереходов на основе твердых растворов InAs1-xSbx , Препринт № 92, Институт Физики АН Азерб.ССР, Баку, 1984 (с соавторами).

10. Сверхпроводимость и её применение, Препринт №26 НПО Космических исследований, Баку 1987 (с соавторами).

11. Технология и материалы переходов Джозефсона, Препринт №32 НПО Космических исследований, Баку 1987 (с соавторами).

12. Длина когерентности носителей заряда в полупроводниковой области контакта сверхпроводник-полупроводник с учетом непараболичности зоны, Физика и техника полупроводников, Москва 1989, т.23, №2, с.236 (с соавторами).

13. Разрушение сверхпроводимости в висмутовых керамиках магнитным полем, Препринт №102 НПО Космических Исследований, Институт Физики АН Азерб.ССР, Баку, 1990 (с соавторами).

14. Электрические и термоэлектрические свойства высокотемпературных сверхпроводников  Y1-xTmxBa2Cu3O7-δ , Y1-xNdxBa2Cu3O7-δ , Препринт №348 НПО Космических Исследований, Институт Физики АН Азерб.ССР, Баку 1990 (с соавторами).

15. Будем ли мы здоровы в XXI веке? Медицинско-экологический журнал "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ", № 1, Баку, 2000.

16. Психологические загрязнения, Медицинско-экологический журнал "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ", № 2, Баку, 2000.

17. Electromagnetic pollution of the Gabala region, NATO Advanced Research Work-shop "Radiation safety problems in the Caspian region", Baku, 2003.

18. Социопсихологические загрязнения, İctimai-siyasi beynəlxalq jurnal “EKO-İNTER”, Bakı 2005, №07(09), s. 5.

19. Созидательная роль радиации в происхождении человека, Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri, Cild 20, № 1(111), 2018, s. 107.

Beynəlxalq və respublika Konfransları 

1. Измерение гальваномагнитных эффектов в сильных импульсных магнитных полях,  III Республиканская конференция молодых ученых-физиков, Баку 1973, c.46.

2. Измерение гальваномагнитных эффектов в сильных импульсных магнитных полях, Научная конференция аспирантов АН Азерб.ССР, Баку 1973, с.5.

3. Длина когерентности носителей заряда в полупроводниковой области контакта сверхпроводник-полупроводник, Всесоюзная конференция «Физика и применение контакта металл-полупроводник», Киев 1987, с. 108.

4. Окружающая среда, её чистота и виды загрязнения, Республиканская конференция "Состояние окружающей среды Азербайджана глазами НПО", Баку, 2000.

5. About radiation safety in Azerbaijan, II International scientific-practical conference "The significance of weakening of influence of emergency situations in stable development of the country", Baku, 2003.

6. О необходимости кавказского центра по подготовке специалистов по чрезвычайным ситуациям, 2-я Международная конференция «Образование и устойчивое развитие», Москва 2004 (с соавторами).

7. Возможность явления сверхпроводимости при комнатных температурах в системе Fe-Cu-S. IV Международная конференция по актуальным проблемам молекулярной спектроскопии конденсированных сред, Самарканд,   29-31 мая 2013.  

Kitablar, dərsliklər, proqramlar   

1. Elektromaqnit çirklənməsi və sağlamlıq, “Fövqal” assosiasiyası, Bakı 2002, 23 с.

2. Использование макулатуры для производства бумаги на малых предприятиях, Изд-во «Чашыоглу», Баку 2002, 125 с.

3. Kiçik müəssisələrdə və fermer təsərrüfatlarda kənd təsərrüfatının təkrar ehtiyatlarının emal edilməsi, “Səda” nəşriyyatı, Bakı 2004, 195 s.

4. Радиационное загрязнение, рукопись, Баку, 2004, 122 с.

5. Risklərin idarə olunmasının nəzəri əssasları, əl yazması, Bakı, 2008, 128 s. (с соавторами).

6. "Materialşünaslıq mühəndisliyin müasir problemləri", "Materialşünaslıq mühəndisliyinin tarixi və metodologiyasi", "Mühəndis yaradıcılığın əsasları", "Dağilma nəzəriyyəsi", "Bərk cisimin fizikası", Materialşünaslıq və materialların texnologiyası kafedrası üzrə magistr fənn proqramları toplusu, Bakı, 2014, 41 s.

7. Termiki və kimyəvi-termiki texnoloji emal sahələrinin avadanlıqları, dərs vəsaiti (əl yazması), Bakı, 2014, 59 s.

8. Bərk cisimin fizikası, dərs vəsaiti (əl yazması), Bakı, 2015, 64 s.

9. Materialşünaslıq mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası, dərs vəsaiti (əl yazması), Bakı, 2016, 20 s.

10. Materialşünaslıq mühəndisliyin müasir problemləri, dərs vəsaiti (əl yazması), Bakı, 2018, 66 s.

11. Dağılma nəzəriyyəsinin əsasları, dərs vəsaiti (əl yazması), Bakı, 2018, 62 s.