Laboratoriya


sdasd

Nailə Həsənova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: naila.hasanova64@asoiu.edu.az


​​​​​​.

Qısa Bioqrafik Məlumat

1964-cü il fevralın 27-də Bakı şəhərində anadan olmuşam.

1971-1981-ci illərdə M. Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbdə təhsil almışam.

1981-ci ildə Bakı Neft Texnikumunun axşam şöbəsinə  daxil olub,oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

1986-ci  ildə M.Əzizbəyov adına Neft və kimya institutunun Neft Mexanika fakültəsinin "Neft və qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları" (axşam şöbəsi)  ixtisasına yiyələnmişəm.

1992-ci ildə ADNA-nı müvəffəqiyyətlə bitirmişəm.

1990-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasında  laborant vəzifəsində işləmişəm.

2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasında  baş laborant vəzifəsində işləmişəm.

2008-ci ildən YAP-ın üzvüyəm.

15.05.2014-cü ildə dissertasiya müdafiə edib, Azərbaycan Respublikasının Prezident Yanında Ali Attestasiya Komissiyası 19.03.2015-ci il tarixli qərarı ilə texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

10.12.2012-04.12.2018-ci illərdə ADNA-nın "Maşınqayırma və material emalı" kafedrasında assistent vəzifəsində işləmişəm.

04.12.2018-ci ildən ADNSU-nun "Maşınqayırma və materialşünaslıq" kafedrasında dosent vəzifəsində əmək fəaliyyətimə davam edirəm.

Tədqiqat sahəsi

Neft-mədən avadanliqlarinda plastmas detallarin keyfiyyətinin tədqiqi

Təhsili və elmi dərəcə

1981-ci ildə Bakı Neft Texnikumunun axşam şöbəsinə  daxil olub,oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

1986-1992-ci  illərdə M.Əzizbəyov adına Neft və kimya institutunun Neft Mexanika fakultəsinin "Neft və qaz mədənlərinin maşin və avadanlıqları" (axşam şöbəsi)  ixtisasına yiyələnmişəm.

15.05.2014-cü ildə dissertasiya müdafiə edib, Azərbaycan Respublikasının Prezident Yanında Ali Attestasiya Komissiyası 19.03.2015-ci il tarixli qərarı ilə texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1981-ci ildə Keşlə Maşınqayırma zavodunun əmək şöbəsində tabelçi vəzifəsi ilə əmək fıaliyyətinə başlamışam.

1983-cü ildə "AZNEFT" birliyinin KÜST hesablama mərkəzində əvvəlcə operator, daha sonra təmirçi çilingər vəzifəsində çalışmışam.

1990-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasına  laborant vəzifəsində işləmişəm.

2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasına  baş laborant vəzifəsində işləmişəm.

10.12.2012-04.12.2018-ci illərdə ADNA-nın "Maşınqayırma və material emalı" kafedrasında assistent vəzifəsində işləmişəm.

04.12.2018-ci ildən ADNSU-nun "Maşınqayırma və materialşünaslıq" kafedrasında dosent vəzifəsində əmək fəaliyyətimə davam edirəm.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

 

  • Development of optimal regimes of cooling for plastic parts of thermosets. SAEQ Science & Applied Engineering Quarterly, Jan-Feb-Mar 2017, p. 17-19

  • Behavior of Plastic Working in Oil-Field Equipment. International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology (IJIRCST) ISSN: 2347-5552, Volume-5, Issue-5, September-2017, pp. 371-375. Impact Factor: 4.405 is a scholarly online, ISO 9001:2008 certified, Open access, Peer reviewed, DOI indexed and Indian Citation Index (ICI).

  • Determination of quality of plastic details without disruptions. 13th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing — ICAFS-2018, Warsaw, Poland, August 27–28, 2018, Springer Nature Switzerland AG 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), vol 896, pp. 848-851, 2019, Springer, Cham. The conference proceedings will be published in the Springer Nature (indexed in Web of Science, SCOPUS and Elsevier).

  • Исследование прочности пластмассовых деталей нефтепромыслового оборудования из термореактивных пластмасс. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 120 il, №05, Bakı, 2019, səh. 33-35