Laboratoriya


sdasd

Cahid Kərimov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: cahid.karimov@ asoiu.edu.az


.

Qısa Bioqrafik Məlumat

1938-ci il fevralın 19-da Ağcabədi rayonun Xəlfərəddin kəndində anadan olmuşam.

1946-1956 illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

1956-1961 illərdə AzNK institutunda neft-mexanika fakültəsində təhsil almışam.

1961-1963 illərdə “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişəm.

1963-1966 illərdə “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışmışam.

1966-1970 illərdə “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləmişəm.

1970-1980 illərdə “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişəm.

1980-1988 illərdə Sumqayıt ATM-də tədris üzrə prorektor vəzifəsində işləmişəm

1988-1989 illərdə Sumqayıt ATM-də rektor vəzifəsində işləmişəm.

1989-1993 illərdə AzSİ-də tədris üzrə prorektor vəzifəsində işləmişəm.

1993-2018 illərdə ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında professor vəzifəsində işləmişəm.

2018 ildən ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında professor-məsləhətçi vəzifəsində işləyirəm.

Tədqiqat sahəsi

Neft və Qaz sənayesində işləyən avadanlıqlarda plastik kütlədən olan detalların keyfiyyətinin tədqiqi.

Təhsili və elmi dərəcə

1956-1961 illərdə AzNK institutunda neft-mexanika fakültəsində təhsil almışam

1971-ci ildə texniki elmlər namizədi. Исследование точности изготовления деталей машин из термореактивных пластмасс при прессовании в вакууме.

1985-ci ildə texniki elmlər doktoru, professor. Научные основы и практические методы оптимизации показателей качества пластмассовых деталей нефтепромыслового оборудования

Əmək fəaliyyəti

1961-1963 illərdə “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişəm.

1963-1966 illərdə “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışmışam.

1966-1970 illərdə 1966-1970 illərdə “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləmişəm.

1970-1980 illərdə “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişəm.

1980-1988 illərdə Sumqayıt ATM-də tədris üzrə prorektor vəzifəsində işləmişəm

1988-1989 illərdə Sumqayıt ATM-də rektor vəzifəsində işləmişəm.

1989-1993 illərdə AzSİ-də tədris üzrə prorektor vəzifəsində işləmişəm.

1993-2018 illərdə ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında professor vəzifəsində işləmişəm.

2018 ildən ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında professor-məsləhətçi vəzifəsində işləyirəm.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1. Fuzzi if-then rules based modelling of synergy effects in oil production. 9th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perception, ICSCCW-2017, 22-23 August 2017,  Budapest, Hungary. Journal indexed in Conference Proceedings Citation Index, Web of Science and Scopus. Procedia Computer Science (ISSN: 1877-0509, Vol. 120, pp. 728–733). Elsevier B.V.

2. Determination of quality of plastic details without disruptions. 13th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing — ICAFS-2018, Warsaw, Poland, August 27–28, 2018, Springer Nature Switzerland AG 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), vol 896, pp. 848-851, 2019, Springer, Cham. The conference proceedings will be published in the Springer Nature (indexed in Web of Science, SCOPUS and Elsevier).

3. Research of the influence of the casting of temperature on shrinkage and the precision of details out of thermoplastic materials. Tenth World Conference “Intelligent Systems for Industrial Automation”, WCIS-2018, 25-26 October 2018, Tashkent, Uzbekistan, p. 142-145.

4. Selection of mathematical models of thermal conductivity at pressing thermoreactive plastics and numerical methods of their decisions. Tenth World Conference “Intelligent Systems for Industrial Automation”, WCIS-2018, 25-26 October 2018, Tashkent, Uzbekistan, p. 199-201.

5. Studying of Wear Resistance of Piston Rings of Oilfield Compressors. 10th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions - ICSCCW-2019, Prague, Czech Republic, August 27–28, 2019, Springer Nature Switzerland AG 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1095, pp 813-817, 2020,  Springer, Cham. The conference proceedings will be published in the Springer Nature (indexed in Web of Science, SCOPUS and Elsevier).

6. Strength of the Threaded Details Working in Oilfield Equipment. 10th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions - ICSCCW-2019, Prague, Czech Republic, August 27–28, 2019, Springer Nature Switzerland AG 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1095, pp 854-858, 2020,  Springer, Cham. The conference proceedings will be published in the Springer Nature (indexed in Web of Science, SCOPUS and Elsevier).