Laboratoriya


sdasd

Əyyam Abbasov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika elmlər namizədi

E-Poçt: eyyam.abbasov@asoiu.edu.az


8 elmi məqaləm, 1 ixtiram (A.c.1563841 CCCR 26.07.1988) var.1 ədəd dərsliyim nəşr olunub-2012-ci il.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer  

31 avqust 1956 – cı il, Qərbi azərbaycan,Vardenis rayonu, Daşkənd kəndi

Təhsili və elmi dərəcəsi

1. Azərbaycan  Texniki Universiteti -Maşınqayırma texnologiyası,  mühəndis-mexanik

2. RSFSR,Novoçerkassk şəhəri, S. Orcanakidze adına Politexnik İnstitutu -Texnika elmlər namizədi

Əmək fəaliyyəti

  1. 1978-1994-Azərelektromaş,Elmi İstehsalat Birliyi Mühəndis texnoloq, Böyük mühəndis, Büro rəisi

  2. 1994-2006 - Azəraqrartikinti ATSC, Metalkonstruksiya Sınaq Təcrübə zavodu- Baş mexanik, baş mühəndis

  3. 2006 – 2012- SOCAR, Təlim, Tədris, Sertifikatlaşdırma İdarəsi- Laboratoriya müdiri, Baş usta

  4. 2012 – 2016 - SOCAR, Təlim, Tədris, Sertifikatlaşdırma İdarəsi, Sumqayıt Təlim, Tədris Mərkəzi- Metodiki kabintin müdir müavini, müdir müavini

  5. 2016- SOCAR, Təlim, Tədris, Sertifikatlaşdırma,Tədris resursları şöbəsi - Aparıcı mütəxəssis