Laboratoriya


sdasd

Hökümə Rzayeva

Vəzifə: Laboratoriya müdiri

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: hokume@asoiu.edu.az


Təhsili

 1996-2001 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası“Texnolojı maşınlar və avadanlıqlar” fakültəsinin “Neft və qaz mədənlərinin maşın və avadanlığı ” mühəndisliyi.

 Tədqiqat sahəsi

“Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında” Laboratoriya işləri”nin təşkili və planlaşdırılması.

 

Elmi əsərləri

1.Təhlükəsizliyin təmin  edilməsində polimer kompozisiyaların elektrik yüklənməsinin xüsusi  müqavimətə  təsiri

2. Statik  elektrikləşmənin neft  mədənlərində mövcud ekoloji problemlərə təsiri. 

3. Qazlarda əmələ gələn elektrostatik boşalmaların mexanizmi.