Laboratoriya


sdasd

Rafiq Camalov

Vəzifə: Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

Elmi dərəcə: Texnika elmlər doktoru

E-Poçt: rafiq.camalov@asoiu.edu.az


56 məqalə, 5 dərslik, 8 patent.

Qısa Bioqrafik Məlumat

 •1952-ci il 24 yanvarda Bakı şəhərində anadan olmuşam.

 •1959 - 1969-cu illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

 •1969 - 1975-ci illərdə Leninqrad Dəqiq Mexanika və Optika  İnstitutunun “Dəqiq mexanika və hesablama texnikası” fakültəsində

“Dəqiq mexanika cihazları” ixtisasında təhsil almışam.

  •1975 - 1978-ci illərdə Leninqrad Dəqiq Mexanika və Optika İnstitutunun aspirantı olmuşam.

   •1979 - 1981-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun nəzdindəki ikiillik xüsusi kurslarda təlim keçmişəm.

   •1981 - 1982-ci illərdə ABŞ-ın Stenford Universitetində elmi ezamiyyətdə olmuşam.

Tədqiqat sahəsi

 • Fəza mexanizmlərinin analizi və sintezi, manipulyatorlar, neft-mədən avadanlığı

Təhsili və elmi dərəcə

 •Ali. Texnika elmləri namizədi, dosent.

Əmək fəaliyyəti

 •1979-1984-cü illərdə ADNSU-nun “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi” kafedrasında assistent .

 •1984-cü ildən bu günə qədər “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi”, ”Tətbiqi mexanika” və ”Mexanika”   kafedralarında dosent.

•1999-2007-ci illərdə ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində dekan vəzifəsində işləmişəm.

•2007-2008-ci illərdə ADNSU-nun “Elm və ixtiraçılıq” şöbəsinin müdiri olmuşam

•2008-2010-cu illərdə ADNSU-nun Elmi katibi vəzifəsini tutmuşam.

•2010-cu ildən bu günə qədər ADNSU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor vəzifəsində çalışıram.

 • Mexanika, Tətbiqi mexanika, Texniki mexanika, Materiallar müqaviməti, Maşın   və mexanizmlər nəzəriyyəsi, Texniki ingilis dili fənlərini tədris edirəm.

Seçilmiş əsərləri

1. Analysis and Design of RCCC Linkages. Mechanism and Machine Theory, Vol. 19, №4/5, 1984, Pergamon Press Ltd, p.397-406

2. Влияние монтажных погрешностей на работу преобразующих механизмов оборудования для добычи нефти. «Машиноведение», М., №2, 2003, с.42-46

3. Об использовании энергетического по-тенциала технологических параметров для захвата аварийных предметов на забое скважины магнитными инструментами. «Нефтепромысловое дело», М., №9, 2009, с.49-52