Laboratoriya


sdasd

Ramiz Həsənov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: ramiz.hasanov@asoiu.edu.az


250 məqalə, 12 monoqrafiya, 5 dərs vəsaiti, 50 ixtira, 10 beynəlxalq layihə rəhbəri və direktoru.

.