Laboratoriya


sdasd

İradə Kərimova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: irada.kerimova1993@gmail.com


19 elmi  əsər, 14 məqalə (7-i xaricdə olmaqla), 3 tezis,  2 dərs vəsaiti.

QISA  BİOQRAFİQ  MƏLUMAT    

 • 1963-cü il martın 3-də Agdamda anadan olmuşam.

 • 1970-1980-cı illərdə Agdam şəhəri 4 saylı orta məktəbdə təhsil almışam.

 • 1983-1988-ci illərdə AzNKİ “Neft-mexanika” fakultəsində “Neft-qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları” ixtisasında təhsil almışam.

TƏDQİQAT SAHƏSİ     

Mancanaq dəzgahında istifadə olunan mexaniki ötürmələrin layihə hesabatı.   

Mancanaq dəzgahının mexaniki intiqalının optimal layihələndirilməsi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ  

 • 1986-cı ildə AzNKİ (indiki ADNSU) “Texnoloji maşınlar” kafedrasında tələbə laborant,

 • 1989-1993 illərdə Respublika Hesablama Mərkəzində EHM operatoru, mühəndis,

 • 1993-2002 illərdə firmada mühəndis,

 • 2008-ci ildən “Mexanika” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışıram.

ÜMUMİ İŞ STAJI

 • 34  il

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR 

 • “Materiallar müqaviməti”, “Mexanika”,   “Quyuların təmir avadanlıqları”, “Maşın hissələri”, “Yukqaldırıcı nəqledici maşınlar”.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ  

 • 2012-ci ildə “ Mexanika” kafedrasının doktorantı

DİSSERTASİYANIN MÖVZUSU    

“Mexanikləşdirilmiş istismar üsulu ilə işlədilən maşınların intiqal mexanizmlərinin tədqiqi və təkmilləşdirilməsi”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ  

 1. Mancanaq dəzgahlarının intiqalarlında qayış ötürmələri tədqiqinin məqsədyönlüyü haqqında. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi konfransının materialları, Qafqaz Universiteti-2013

 2. Maşın hissələri” kursundan kurs layihəsi və kurs işlərinin yerinə yetirilməsi. Dəs vəsaiti. “Təhsil” nəşriyyatı Bakı-2011. səh.128

 3. Mетодика расчета механических потерь в клиноременных передачах. Cтроительства Нефтяных и газовых скважин а суше и на море. ISSN 0130 – 3872. 2019 Москва.стр.54-57.

 4. On Possibility of Using a Toothed Belt Drive in a Drive to Rocker-Machines International Conferense on Theory and Application of Soft Computing . Computing with Worlds and Perceptions ICSCW 2019. p.763-767

 5. Модель расчета напряжения клиновидного ремня на участке обхвата шкивов гибкой передачи. научно-технический журнал. АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ Нефтяной промышленности. ISSN 0132 – 2222. 12(557).2019.МОСКВА - ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, s.52 – 54.