Laboratoriya


sdasd

Vəfa Paşayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: pashayeva.vafa1960@gmail.com


11 elmi  məqalə (5-i xaricdə olmaqla),  1 dərs vəsaiti.

QISA  BİOQRAFİQ  MƏLUMAT

  • 1960-cı il martın 15-də Qubadlıda anadan olmuşam.

  • 1967-1977-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

  • 1986-1993-cü  illərdə  ADNA-nın NMF-nin “Neft və qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları” ixtisasını bitirmişəm.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

        Texnika

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

  • 1979-cu ildə ADNA-da (indiki ADNSU) “Maşın hissələri” kafedrasında baş laborant,

  • 2010-cu ildən indiki “Mexanika” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışıram. Həm də kafedranın elmi katibi vəzifəsini icra edirəm.

ÜMUMİ İŞ STAJI

  • 41  il

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

  • “Materiallar müqaviməti”, “Mexanika”,   “Quyuların təmir avadanlıqları”,”Maşın hissələri”, “Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları”,”Maşın və konstruksiyaların dağılması”,”Neft-mədən  istismar və təmir avadanlıqlarının dinamikası və möhkəmliyi”, “Xüsusi qurğular”.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

Ali       

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 

1.Vintli mexanizmlərin hesablanması və konstruksiya edilməsi. Dərs vəsaiti. Az.Təhsil Nazirliyi №719, 12.06.2014 il tarixli əmrinə aəsasəb ADNA. Bakı 2014. Səh.142.

2. Исследование повышения работоспособности скважинных разрушающих инструментов. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №8, 2017. Москва, стр.13-18.

3. Determination of the rational arrangement of grains in the cutting edge of milling tool and their impact on milling process productivity. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, Scientific journal № 9-10, Vienna, 2017.  p. 126-130.