Laboratoriya


sdasd

Əhya Turabova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: turabova.1954@mail.ru


4 dərs vəsaiti,8  metodik vəsait, 9 tezis, 28 məqalən,10 proqram.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1954-cü il 26 oktyabrda Bakı şəhərində anadan olmuşam.

1961-1971-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

1971-1976-cu illərdə ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində

“Neft-qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları” ixtisasında təhsil almışam.

1976-1995-ci illərdə ADNSU-nun “Materiallar müqaviməti kafedrasında  laborant,baş laborant,mühəndis,saat hesabı assistent.

1989-1995-ci illərdə ADNSU-nun “Materiallar müqaviməti” kafedrasında qiyabi aspirant.

1995-ci ildən bu günə qədər “Materiallar müqaviməti”,”Tətbiqi mexanika” və”Mexanika”   kafedralarında dosent .

1995-2005-ci illərdə ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində dekan  müavini vəzifəsində işləmişəm.

Hal hazırda Mexanika kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıram.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 Açıq fontanların qarşısının alınmasında istifadə edilən quyu avadanlığının səmərəliliyinin artırılması.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 Ali. Texnika elmləri namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

ADNSU-nun “Materiallar müqavimətiı” kafedrasında laborant,baş laborant,saat hesabı assistent

“Materiallar müqaviməti”,”Tətbiqi mexanika” və ”Mexanika” kafedralarında dosent

ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində dekan müavini vəzifəsində işləmişəm.

Mexanika,Tətbiqi mexanika, Texniki mexanika,Materiallar müqaviməti,Akademik yazı  fənlərini tədris edirəm.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Исследование напряженного состояния корпуса скважин камер для сильфонных газлифтных клапанов. Уфимский государственный нефтяной технический университет, Международная научно-техн. конференция "Современные технологии в нефтегазовом деле-2017" 31.03.2017, Сборник трудов, Том 1, УФА,

Расчёт корпусных деталей  задвижки-3396. «Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им.А.Н.ТУПОЛЕВА–КАИ» Альметьевский филиал. НАУКА В ДВИЖЕНИИ: ОТ ОТРАЖЕНИЯ К СОЗДАНИЮ РЕАЛЬНОСТИЮ II Всероссийской научно-практической конференции, СБОРНИК ТРУДОВ, 15 июня, 2017, стр

Strength testing of oval cylindrical vessel of variable thickness loaded with pressure .Austrian journal of Technical and Natural Sciences Austria Vienna, №9-10, 2016

Determination of the compressive force ensuring impermeability  of compressor.Engineering Studies, Issue 3(2), Volume 9, Teylor 8 Frances 2017, pp.

Thick wall pipes under the influence of changing tangent efforts along the pipe . Engineering Studies, Issue 3(2), Volume 9, Teylor 8 Frances 2017, pp.