Laboratoriya


sdasd

Rafiq Ərəbov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: rafiq.arabov@asoiu.edu.az


17 elmi elmi əsər, 10 məqalə (5-i xaricdə olmaqla), 2 metodik vəsait, 5 dərs vəsaiti.3 fənn proqramı.

QISA BİOQRAFİQ MƏLUMAT

- 1955-ci il dekabrın  11-də  Mingəcevirdə  anadan olmuşam.

- 1962-1972-cü illərdə 01 saylı orta məktəbdə təhsil almışam.

- 1972-1977-cı illərdə Azərbaycan dövlət Neft və Kimya institunun,  Neft mexanika fakultəsində, Maşınqayirma texnologiyası və metalkəsən dəzgahlar və alətlər ixtisası üzrə təhsil almışam.

- 1981-1985-ci illərdə Rusiya Fedarasiyasında Moskva  şəhərində  aspiranturada  əyani təhsil almışam.

1989 –cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişəm.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

İstismarda olmuş  asfaltbeton  laylarının  yenidən emal etmək ücün qurgunun

optimal  parametrlərinin  təyin  edilməsi və istehsalda tədbiq edilib DC-154  markailə Ukrayna Respublikasının, Kremencuq şəhərində Yol maşınları  zavodunda kütləvi şəkildə istehsalı.

TƏDRİS ETDİYİ  FƏNLƏR

Maşın hissələri

Maşın hissələri və K.E,Ə.

Maşın və mühərriklər.

Xüsusi qurguların  möhkəmliyi  və dinamikası.

Texniki dizayn və erqonomika.

Mexanika-1, Mexanika-2.

 Детали машин и О.К.                                    

 Kurs layihəsinə rəhbərlik (rus və azərb)   

 Avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sisteminin əsasları-2

 Yükqaldirici və nəql edici maşınlar

 Maşın və mexanizmlərin dağılması