Laboratoriya


sdasd

Elnare Səlimova

Vəzifə: Baş laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: elnare.selimova@asoiu.edu.az


7 məqalə (1-i xaricdə olmaqla).

Qısa Bioqrafik Məlumat

 • 1980-ci il oktyabrın 26-da anadan olmuşam.

 • 1987-1997-cı illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

 • 1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Deövlət Neft Akademiyasının “Neft-mexanika” fakultəsində “Maşınların möhkəmliyi və dinamikası” ixtisasında təhsil almışam.

 • 2004-2006-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Neft-mexanika” fakultəsində “Maşınların möhkəmliyi və dinamikası” ixtisasında Magistr təhsili almışam.

Əmək fəaliyyəti

 • 2002-2004-cü illərdə Bakı şəhəri “Alov” zavodunda Mühəndis konstruktor vəzifəsində işləmişəm.

 • 2009-cu ildə ADNSU-nun “Mexanika” kafedrasında assistent.

 • 2016-cı ildən ADNSU-nun “Mexanika” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıram.

Ümumi iş stajı  

 • 13 il

 

Təhsili və elmi dərəcə 

  Ali. magistr

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

 1. Qazma kəmərinin atqısının tədqiqi Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri №4 (68) 2011

 2. Qazma kəmərinin atqısının tədqiqi Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri №4 (68) 2011

 3. Qazma avadanlığının düzyanlı şlisli birləşdirici muftalarının möhkəmlik və deformasiyasının təyini metodikası“Neftin- qazın geotexnoloji problemləri və kimya” elmi- tədqiqat institutunun elmi əsərləri XVI – cild Bakı -2015

 4. Robot manipulyatoru tutqacının uc nöqtəsinin kinematikası“Neftin- qazın geotexnoloji problemləri və kimya” elmi- tədqiqat institutunun elmi əsərləri XVI – cild Bakı -2017

 5. Nasosun quyu gövdəsində maye sütunu daxilinə buraxılma dərinliyinin təyini“Neftin- qazın geotexnoloji problemləri və kimya” elmi- tədqiqat institutunun elmi əsərləri XVI – cild Bakı -2015

 6. Maşın hissələri və konstruksiyaların üzunömürlülüyə hesablama üsulları Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akademiyası Bakı 2018

 7. Определение рационального расположения зерен в режущей кромке фрезерного инструомента и их воздействие на производительност процесса фрезерования Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 07, июль, 2017