Laboratoriya


sdasd

Fazil Məmmədov

Vəzifə: Laboratoriya müdürü

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: fazil.memmedov@asoiu.edu.az


QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

Fazil Xankişi oğlu Məmmədov  1967-ci il iyul ayının 23-də Tovuz rayonunda anadan olmuşam. 1974-1984 cü illərdə orta məktəbi bitirib və 1984-1992 ci illərdə Azərbaycan Dövlət Politexnik institutunun Mexanika fakultəsinin, daxili yanma mühərrikləri ixtisasinin, bitirmişəm.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1984-1986-cı illərdə razin avtobus parkında çilingər işləmişəm. 

1990-1992-ci illərdə Şəhərlərarası Beynəlxalq Yükdaşıma müəssisəsində dispeçer vəzifəsində işləmişəm.

2011-cıi ildən “Mexanika” kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsinin icra edirem.  

ÜMUMİ İŞ STAJI 

29  il

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR                 

“Nəzəri mexanika”, “materiallar müqaviməti”.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ                           

 Ali