Laboratoriya


sdasd

Səidə Musəvi

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: musavisaida@mail.ru


14 elmi əsər (6-i xaricdə olmaqla), 2 patent.

Qısa Bioqrafik Məlumat

 • 1979-cu il oktyabrın  7-də  Bakıda anadan olmuşam.

 • 1985-1996-cü illərdə 115  saylı orta məktəbdə təhsil almışam.

 • 1997-2001-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində bakalavr  pilləsində təhsil almışam.

 • 2001-2003-cü illərdə magistr pilləsində təhsil almışam

Tədqiqat sahəsi

Avadanlıqların işləmə qabiliyyəti və keyfiyyət göstəricilərinin tətqiqi.

Əmək fəaliyyəti

 • 2010-cu ildən  ADNA-da (indiki ADNSU) “Tətbiqi mexanika” kafedrasında laborant,

 • hal-hazırda “Mexanika” kafedrasında laborant vəzifəsində çalışıram.

Ümumi iş stajı  

 • 10  il

 

Tədris etdiyi fənlər

 • “Maşın və Mexanizmlər Nəzəriyyəsi”

Təhsili və elmi dərəcə

 • 2012-ci ildə “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya  Elmi Tədqiat İnstitutunun”  dissertantı

Dissertasiyanın mövzusu

Planar konstruksiyalı yanacaq elementlərinin layihə-texnoloji parametrlərinin tədqiq olunması ilə işləmə qabiliyyəti və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

 1. Обоснование возможности утилизации газовых гидратов в электрохимических генераторах. XV Международная Молодежная Научная Конференция Севергеоэкотех-2017, 2014, Материалы конференции, Часть II, Ухта, УГТУ, стр.208-213.

 2. К вопросу решения механических проблем SOFC. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların ХХ respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan  Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, 2016, I cild, səh.343-346.

 3. Механические проблемы SOFC и пути их решения. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin Xəbərləri, №3(97) 2015, səh.37-46.

 4. Термомеханическая устойчивость твёрдооксидных топливных элементов (SOFC) планарного исполнения. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, №1, 2016, səh.25-30.

 5. Влияние температурного фактора на показатели работоспособности SOFC пакетного исполнения. Нефтепереработка и нефтехимия, №11, 2016, стр.25-31.

 6. About the use of power potential of technological parameters for picking shut down matters in the well bottom with magnet instruments. Znanstvgena Misel, The journal is registered and published in Slovenia. ISSN 3124-1123, Vol.I, 2017,  №8, pp.95-97.

 7. Определение межслойных нагрузок в слоистых конструкциях,  подвергаемых воздействию высоких температур.  «Бюллетень науки и практики-Bulletin of Science and Practice научный журнал (scientific journal) Т.6, №6, 2018, http://www.bulletennauki.com, стр.128-136.