Laboratoriya


sdasd

Gülnarə Feyziyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: gulnara.feyziyeva@asoiu.edu.az


2017-ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə ADNSU-nun Doktorantura pilləsinə qəbul olub və üç elmi əsərlərin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

17.09.1988, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Əmtəəşünaslıq fakultəsi.

Tədqiqat sahəsi

3D skanlayıcı ölçmə sistemi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2011-ci il ADNSU “İnformasiya-hesablama və nəşr mərkəzi”nə mühəndis, administrator.

2020-ci ildən ADNSU “Mühəndis və kompüter qrafikası” kafedrasına assistent.

Tədris etdiyi fənlər

Mühəndis qrafikası

Kompüter qrafikası

Elmi əsərləri

1. Daxili auditin aparılma zəruriyyəti/2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi-praktiki konfrasın tezisləri, Səh.368-370

2. Obyektlərin 3D modelinin qurulması/1st International Conference: Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives (MIMCS’2019), 01-02 July, Baku, AZERBAIJAN. Səh. 208

3. Применение трехмерного сканера для извлечения аварийных труб из нефтегазовыхскважин/СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ АМТИ, г. Армавир, Россия 15 - 16 ноября 2019 г. C-187