Laboratoriya


sdasd

Rəbiyyə Nəcəfquliyeva

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: rabiyya.nacafquliyeva@asoiu.edu.az


21 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan  1-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

17.02.1970, Bakı şəhəri

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri institutu, Memarlıq fakultəsi.

Tədqiqat sahəsi

Kompressor stansiyaları

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2007-Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Energetika fakültəsi

2008- Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Mühəndis qrafikası” kafedrası tədris ustası, assistent

2013- h/h “Mühəndis və kompüter qrafikası” kafedrası, baş müəllim

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

1.Patent  “Futlyar borulu istilik mübadiləedicisi”, 26.09.20017

Tədris etdiyi fənlər

Mühəndis qrafikası, Kompüter qrafikası, Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası, Mühəndisi geoloji qrafika