Laboratoriya


sdasd

Natiq Abbasov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: natig.abbasov@asoiu.edu.az


8 elmi məqalə; 8 elmi konfransda iştirak; 7 tədris metodik iş.

Qısa Bioqrafik Məlumat

13 fefral 1966-ci ildə Bakı şəh. anadan olmuşam.

1973 – 1983 cü illərdə Bakı şəh. 1 №-li məktəbdə tam orta təhsil almışam.

Təhsili 

1990 – cı ildə AzNKİ-nin Neft-mexanika fakultəsini bitirmişəm.

Əmək fəaliyyəti

- 1990-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Kimya texnologiyasının mühəndis əsasları” kafedrasında mühəndis vəzifəsində işləmişəm.

- 1997 – 2001-ci illərdə “İntergeo-Tetis” BETK-də aparıcı mühəndis olmuşam.

- 2001-2015-ci illərdə ARDNŞ-da mühəndisdən şöbə rəisi vəzifələrində çalışmışam.

- 2015 – 2017-ci illərdə “VisKond” MMC-də mühəndis olmuşam.

- 2017 -2019-cu illərdə ADNSU-nun “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya” ETİ-da böyük elmi işçi vəzifəsini tutmuşam.

- 2019-cu ilin sentyabr ayından ADNSU-nun Neft-qaz avadanlıqları” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışıram.

Elmi fəaliyyəti

2001-ci ildə “Neftin ilkin emalı qurğusunun timsalında istiliyin inteqrasiyası ilə istilik mübadiləsi strukturlarının optimal sintezi” mövzusunda namizədlik dissertasiyanı müdafiə etmişəm.