Laboratoriya


sdasd

Səkinə Qasımova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: sakina1958@mail.ru


31 məqalə, 3 tezis, 1 dərs vəsaiti.

Qısa Bioqrafik Məlumat

- 1958-ci il aprelin 1-də Bakı şəhərində anadan olmuşam.

- 1965-1975-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

- 1978-1983-cü illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Neft-mexanika fakültəsində təhsil almışam.

- 1976-2003-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, “Muhəndis qrafikası” kafedrasında laborant vəzifəsində işləyirdim.

- 2003-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Neft-qaz           avadanlığı“ kafedrasında böyük laborant vəzifəsində işləyirdim.

- 2011-ci ildən bu günə qədər  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, “Neft-qaz avadanlığı“ kafedrasında assistent vəzifəsində çalışıram.

- 2017-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, “Neft-qaz avadanlığı“ kafedrasında dissertant vəzifəsində elmi fəaliyyətimi davam edirəmş

- 32 məqalə, 1 dərs vəsaiti və 2 tezisin müəllifiyəm

Tədqiqat sahəsi

Quyu ştanqlı nasos qurğusu avadanlıqlarında baş verən mürəkkəbləşmələrin tədqiqi və onlarla mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi

Təhsili və elmi dərəcə

- 1983-cü ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Neft-mexanika fakültəsi, mühəndis-mexanik.

- 2017-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, “Quyu ştanqlı nasos qurğusu avadanlıqlarında baş verən mürəkkəbləşmələrin tədqiqi və onlarla mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi ” mövzusunda dissertasiya yazıram.

Əmək fəaliyyəti

 

- 1976-2003-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, “Muhəndis qrafikası” kafedrasının laborantı.

- 2003-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Neft-qaz avadanlığı“ kafedrasının böyük laborantı.

- 2011-ci ildən bu günə qədər  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, “Neft-qaz avadanlığı“ kafedrasının assistenti.

- Apardığı dərslər: Neft-qaz istehsalı texnikası, Qazma texnikası, Neft-Mədən texnikasının təmiri və bərpası, Avadanlıqları quraşdırılma və təmir texnologiyası, Diaqnostika və texniki xidmət, Texnoloji maşınlar, Tribilogiyanın əsasları və s.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

 

- Plasma reinforcement of working surfaces of parts of a deep well pump, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics (ISSN 0021-8944,), 2018, Vol. 59, No. 5, pp. 941–942. Thomson Reuters

-“ Задача о восстановлении давления в круговом пласте при плоско-радиальной нестационарной фильтрации неньютоновских нефтей”, «Технологии нефти и газа», журнал. Россия – Москва - 2017. www.nitu.ru. Стр. 46-50, ISSN 1815-2600

- Плоскопараллельная стационарная фильтрация несжимаемой вязко-пластичной нефти с проявлением переменного начального градиента давления, «Технологии гефти и газа», журнал. Россия – Москва - 2018. www.nitu.ru. Выпуск 2, стр. 24-27. ISSN 1815-2600.

- Плазменное упрочнение рабочих поверхностей деталей штангового глубинного насоса, Издательство Сибирского отделения РАН, «Прикладная механика и техническая физика» Россия, Новосибирск – 2018

- Влияние структурно-механических свойств вязко-пластичных нефтей на работу штанговой глубинно-насосной скважины, Издательство «Нефтяное хозяйство», Россия, Москва – 2019, выпуск 2, стр. 58-60.  ISSN 0028-2448.

- “Neft-qaz mədən təsərrüfatı texnikası”. (Neft-mədən kompressorları) dərs vəsaiti I hissə, ADNSU - əmr № 01-I/50, 16.09.2016. səh. 85. Bakı-2016