Laboratoriya


sdasd

Vüsalə Hüseynova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: vusala.huseynova@asoiu.edu.az


45 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer 

20.10.1974, Astara şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Neft-mexanika fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Neft mədən avadanlıqlarının etibarlığı.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2013, 3313.02 – Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər, Plunjerli neft-mədən nasoslarının kipləndirmə düyünlərini təkmilləşdirməklə onların işgörmə qabiliyyətinin artırılması.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2008-ci ildən, Azərbaycan Dövlət Neft  və Sənaye Universiteti “Geofizika” kafedrasında mühəndis proqramçı, aparıcı mühəndis, 2013-h/h, “Mühəndis və kompüter qrafikası” kafedrasında assistent, dosent.

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

1. Аntifriksion polimer kompozisiya. Patent. АR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri. «Sənaye mülkiyyəti» rəsmi bülleteni, №1, 2012, s.38-39.

2. Nasosun plunjer düyünü. Faydalı model. AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent), 09.12.2015

Tədris etdiyi fənlər

Mühəndis geoloji qrafika, Mühəndis qrafikası, Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası, Kompüter qrafikası

Seçilmiş əsərlər

1. Особенности условия эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования и сооружений, The scientific method №2 (2)/2016

2. Nasosun plunjer düyünü (Faydalı model) AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent), 09.12.2015

3. Neft-mədən avadanlıqlarının və qurğularının korroziydan qorunması üçün epoksid qətranı və misləndirilmiş qrafit tərkibli kompozisuya materialının işlənməsi, «Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya» elmi-tədqiqat institutu

4. Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının istismar göstəricilərinin yüksəldilməsində nanotexnologiyaların tətbiqinin müasir vəziyyəri və inkişaf perspektivləri, Azərbaycan Neft Təsərrüfatı SOCAR ISSN 0365-8554, 02, 2018, s.32-37.

5. Mühəndis geoloji qrafika (Dərslik), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 431 saylı, 05.12.2017 tatixli qərarı. Bakı, 2019