Laboratoriya


sdasd

Mehin Bağırova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: mehin.bagirova@asoiu.edu.az


7 tezis, 52 məqalə, 1 monoqrafiya, 11 metodik vəsait, 8 dərs vəsaiti, 1 dərslik

 

Qısa Bioqrafik Məlumat

- 1952-ci il avqustun  3-də İrəvan  şəhərində anadan olmuşam.

- 1959-1969-cu illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

- 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Neft-mexanika fakültəsində təhsil almışam.

- 1975-1980-ci illərdə təyinatla ÜİETMT institutunda mühəndis-konstruktor  vəzifəsində işləmişəm.

- 1980-1990-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexanizmləri» kafedrasının Sahə laboratoriyada mühəndis, böyük mühəndis və kiçik elmi işçi vəzifələrində çalışmışam.

- 1991-1994-cü illərdə «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexa­nizmləri» kafedrasında baş laboranti vəzifəsində çalışmışam

-1994-1998-cu illərdə «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexa­nizmləri» kafedrasında assistent vəzifəsində calışmışam

- 1998-ci ildən bu günə qədər “Neft-qaz avadanlığı” kafedrasının dosenti vəzifəsində işləyirəm

Tədqiqat sahəsi

Neft-mədən maşınları, avadanlıqları və prosesləri

Təhsili və elmi dərəcə

- 1975-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Neft-mexanika fakültəsi, mühəndis-mexanik.

- 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,  texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi.

Əmək fəaliyyəti

-1975-1980-ci illərdə ÜİETMT institutunda  konstruktor.

- 1980-1990-ci illərdə «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexa­nizmləri» kafedrasının Sahə laboratoriyada mühəndis, böyük mühəndis və kiçik elmi işçi.

- 1990-1994-ci illərdə «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexa­nizmləri» kafedrasında baş laborant.

-1994-1997-ci illərdə Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexa­nizmləri» kafedrasında assistent

- 1998-ci ildən “Neft-qaz avadanlığı” kafedrasının dosenti.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

 «Фрезерные инструменты для восстановления скважин». Монография, ВАКУ-ЭЛМ-1998 Моделирование пакеров и герметизация в глубоких скважинах

Учение записки №1, 2016 Tribotexniki düyünlərdə sürtünmə və yağlanma. ADNA nəşriyyatı, 2015, 142 s.

International Confranrase “Global Science and Innovation” June 22-23, 2016, LLSA Chicago