Laboratoriya


sdasd

Rauf Məlikov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: rauf.malikov@asoiu.edu.az


70 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

12.04.1959, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, Neft-mexanika fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika  elmləri namizadi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Qeyri-nyuton mayelər, fiziki sahələr.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1992, 01.02.05- Mayenin,qazın və plazmanın mexanikası. Fiziki sahələrin qeyri-nyuton mayelərin  deformasiya xarakteristikalarına  təsiri

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

1981-1988 – “Azərelektroterm” Istehsalat birliyi, mühəndis

1988- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti- aparıcı mühəndis, elmi işçi, aprıcı elmi işçi, dosent,  kafedra müdiri, ”Mühəndis və computer qrafikasi”- dosent.

Kadr hazırlığı

magistrların sayı - 4 

Tədris etdiyi fənlər

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası, Kompüter qrafikasi, Introduction to Engineering Design, Senior Design.

Elmi əsərləri

  1. Динамические нагрузки воспринимаемые сепаратором при совместном сборе нефти  и газа Изв. ВУЗов, "Нефть и газ",  Баку, 1985, №9,с.71-75

  2. Влияние комбинированных физических полей  на гидравлические  характеристики неньютоновских нефтей Изв. ВУЗов, "Нефть и газ",  Баку, 1994, №2,с.42-45

  3. Планирование контрольных испытаний изделий на безотказность с применением метода последовательного анализа   “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya” elmi-tədqiqat institutu, Elmi əsərlər, XİV cild, Вakı, 2013.

  4. .Основы теории надёжности нефтепромыслового оборудования. Учебник для ВУЗов,  Bakı, ADNA, 2015