Laboratoriya


sdasd

Məleykə Məmmədova

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: maleyka.memmedova@asoiu.edu.az


70-elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-i Web of Science bazasında,3-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

17.10.1944, Hacıqabul rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya unstitutunu, Neft-mədən  fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika üzrə elmlər doktoru, professor.

Tədqiqat sahəsi

“Mikroçatlı kanallarda mayelər mexanikasının əsaslarının işlənməsi və nəticələrinin sənayenin müxtəlif sahələrinə, xüsusilə çatlı və kiçikkeçiricikli layların işlənməsində tədbiqi. Çatlı-süxurlu neft yataqlarının neftveriminin artırılması.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1989, 05.15.06-” Neft və qaz yataqlarının quyu işlənməsi” “Mayelərin reoloji xüsusuyyətlərinin nazik catlarda təcrübi tədqiqi və sıxışdırma əmsalının proqnoz və hesablama metodikası”

Doktorluq dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2017, 2003.01-”Maye, qaz və plazma mexanikası” “Mikroçatlı kanallarda mayelərin hərəkətinin hidrodinamik xüsusiyyətlərinin tədqiqi, çatlı –süxurlu neft–qaz yataqlarının işlənməsınə yeni yanaşmalar”

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2019-h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində “Mühəndis və kompüter qrafikası” kafedrasında professor.

1968-2019, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində “Mühəndis və kompüter qrafikası” kafedrasında assisent, baş müəllim, dosent, professor.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2020-h/h, ADNSU “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya” ETİ-da, 0,5 ştat baş elmi işçi.

Digər fəaliyyəti

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində elmi seminarın üzvü (2020-h/h);

-ADNSU “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya” ETİ-nun dissertasiya şurasının üzvü.

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti tərəfindən təsis olunmuş “Avadanlıqlar, Texnologiyalar, Materiallar”. Elmi  texniki jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

1.Qızıl medal− Təhsildə, əməkdə əla müvəffəqiyyətə və nümunəvi əxlaqə görə.

2.Ən yaxşı tələbə elmi işə görə medalı

3."Elmi  kəşfin müəllifinə" Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyası və Beynəlxalq Elmi Kəşflər və İxtiraların Müəllifləri Akademiyasında qeydiyyata alınmış elmi kəşflərin müəlliflərinə və təbiət elmlərinin inkişafına mühüm töhfələr verən akademiyanın üzvlərinə verilən, Görkəmli rus fiziki Nobel mükafatı laureatı akademik P.K.Kapusi fəxri medalı.

Tədris etdiyi fənlər

Mühəndis qrafikası, Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası, Kompüter əsaslı mühəndis qrafikası.