Laboratoriya


sdasd

Zərifə Adıgözəlova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: zarifa.adigozelova@asoiu.edu.az


3 məqalə.

Qısa Bioqrafik Məlumat

1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 1976-cı ildə 190 №-li orta məktəbi bitirib, Ali və Orta İxtisas Təhsilli Nazirliyinin Bakı Neft Texnikumuna daxil olub 1980-ci ildə həmin texnikumu “Neft-qaz sənayesi müəssisələrinin planlaşdırılması” ixtisası üzrə bitirmişəm. 

Tədqiqat sahəsi

Laboratoriyada olan dərslər və avadanlığa nəzarət.

Təhsili və elmi dərəcə

Ali və Orta İxtisas Təhsilli Nazirliyinin Bakı Neft Texnikumu - “Neft-qaz sənayesi müəssisələrinin planlaşdırılması” 1980-ci il

Əmək fəaliyyəti

 1976-cı ildən  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neft-mədən mexanikası,maşın və mexanizmləri”, Neft-qaz İstehsalı və emalı texnikası” və hal hazırda “Neft-qaz avadanlığı” kafedralarında işləmişəm.

 

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1. Siyirtmə konstruksiyalarının tıxayıcı düyünündə nisbi təzyiqin bərabər paylanmasının tədqiqi. Nəzəri və tətbiqi mexanika-1. Bakı -2013

2. Проблемы герметизации устья бурящихся скважин. Nəzəri və tətbiqi mexanika-2. Bakı -2014

3. Методика расчета величины прогибов «козырьков» плашек плашечных превенторов. Nəzəri və tətbiqi mexanika-1. Bakı -2015