Laboratoriya

MüəllimlərMustafa Babanlı

Vəzifə: Rektor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: pr.asoiu@asoiu.edu.az

Professor M. Babanlının çap olunmuş 138 elmi və elmi-metodik işi var. Müdafiədən sonra M. Babanlının 56 elmi və elmi-metod...

Ətraflı

İlman Həsənov

Vəzifə: Dekan müavini

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: ilman.hasanov@asoiu.edu.az

Elmi əsəsrlərin sayı — 41, məqalə — 32, tezis — 1, dərs vəsaiti və metodik vəsait — 5, patent &n...

Ətraflı

Tahir Cabbarov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: tahir.cabbarov@asoiu.edu.az

Dərc olunmuş elmi və tədris metodiki  işlərin ümumi sayı- 92, məqalə- 48 (2-məqalə WoS bir məqalə Skopus bazasına daxildir), tezis –23...

Ətraflı

Cahid Kərimov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: cahid.karimov@ asoiu.edu.az

Nazim İbrahimov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: nazim.ibrahimov@asoiu.edu.az

Dərc olunmuş elmi və tədris metodiki  işlərin ümumi sayı- 105, tezis -3, məqalə- 98, dərs vəsaiti-3, dərslik-1. ...

Ətraflı

Nailə Həsənova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: naila.hasanova64@asoiu.edu.az

​​​​​​.

Ətraflı

Sevda Ağammədova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sevda.agammadova@asoiu.edu.az

Ümumi-38 məqalə , məqalə -19, dərs vəsaiti -10, tezis -9.

Ətraflı

İsmayıl İsmayılov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: ismayil.ismayilov@asoiu.edu.az

5 dərs vəsaiti (əlyazmalar), 6 tədris proqramı (çap olunmuşdur).

Ətraflı

Nurlan Qurbanov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: nurlan.gurbanov@asoiu.edu.az

Elmi və tədris metodiki  işlərin ümumi sayı- 25, m...

Ətraflı

Aynur Şərifova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: aynur.sharifova@asoiu.edu.az

Elmi əsəsrlərin sayı — 36, məqalə — 16, tezis — 13, dərs vəsaiti və metodik vəsait — 7

Ətraflı

Ağəli Quliyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: agali.quliyev@asoiu.edu.az

Kəmalə İsmayılova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Doktorant

E-Poçt: kamala.ismayilova@asoiu.edu.az

Rəfiqə Şahmarova

Vəzifə: Asistent

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: rafiqa.shahmarova@asoiu.edu.az

Şikar Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sm3439011@gmail.com

Zəka Səlimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zaka.salimov@asoiu.edu.az

70-ə yaxın elmi əsər,  14- tezis,  2-dərs vəsait, 1-dərslik

Ətraflı

Ramil Hacıyev

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ramil.haciyev@asoiu.edu.az

Seyami Hüseynov

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sayami.huseynov@asoiu.edu.az

Xudaverdi Kerimov

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: xudaverdi.karimov@asoiu.edu.az

Cəvahir Qasımova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: cavahir.qasimova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 5 (o cümlədən 2 patent); Konfrans materialları – 1

Ətraflı

Svetlana Hacıyeva

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: svetlana.haciyeva@asoiu.edu.az

Rüstəm Nərimanov

Vəzifə: Tədris ustası

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: rustam.narimanov@asoiu.edu.az

 Məqalə, kitab, monoqrafiya sayı: 3 məqalə.

Ətraflı

Samirə Abdullayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: samira.afqan@yandex.ru

İkin Quliyev

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: Ilkin_quliyev992@yahoo.com

Mehralı Yusifov

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: mehrali.yusifov@bk.ru

Şəhnaz Ağayeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: sahnaz-Adna@mail.ru

19 Elmi məqalə,3 konfrans,1 dərslik, 4 xarici ölkədə.

Ətraflı

Hökümə Rzayeva

Vəzifə: Laboratoriya müdiri

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: hokume@asoiu.edu.az

Təhsili...

Ətraflı

Əyyam Abbasov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika elmlər namizədi

E-Poçt: eyyam.abbasov@asoiu.edu.az

8 elmi məqaləm, 1 ixtiram (A.c.1563841 CCCR 26.07.1988) var.1 ədəd dərsliyim nəşr olunub-2012-ci il.

Ətraflı