Laboratoriya

MüəllimlərƏləsgər Əliyev

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: alasgar.aliyev@asoiu.edu.az

     Ə.M.Əliyev beynəlxalq, regional və respublika səviyyəli elmi-texniki simpozium və konfranslarda dəfələrlə çıxış etmiş, 140 ...

Ətraflı

Sevda Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmlər namizədi

E-Poçt: sevda.aliyeva.66@bk.ru

36 məqalə, 2 dərs vəsaiti, 2 dərslik, 1 monoqrafiya, 3 metodik vəsait.

Ətraflı

Yusif Orucov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: yusif.orucov@asoiu.edu.az

22 məqalə, 1 dərs vəsaiti, 2 dərslik.

Ətraflı

Musa Kazımov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: musa.kazimov@asoiu.edu.az

55 məqalə, 1 dərs vəsaiti, 3metodik vəsait, 2 ixtira.

Ətraflı

Sakit Abbasov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: sakit.abbasov@asoiu.edu.az

Sakit Həsən oğlu Abbasov Beynəlxalq və Respublika səviyyəli elmi-texniki konfranslarda iştirak etmiş, 62 elmi əsərin  o cümlədən 1 dərslik, 3 də...

Ətraflı

Tahir Süleymanov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmlər namizədi

E-Poçt: tahir.suleymanov@asoiu.edu.az

70 elmi əsər, o cümlədən 30 məqalə, 18 tezis, 5 dərs vəsaiti, 5 patent, 12 metodik vəsait. Buraxılış işlərinin və magistr d...

Ətraflı

Rafiq Ərəbov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: rafiq.arabov@asoiu.edu.az

17 elmi elmi əsər, 10 məqalə (5-i xaricdə olmaqla), 2 metodik vəsait, 5 dərs vəsaiti.3 fənn proqramı.

Ətraflı

Əmir Mustafayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: amir.mustafayev@asoiu.edu.az

99 məqalə (23-ü xaricdə olmaqla) və dərs vəsaitinin, o cümlədən iki dərsliyin və bir potentin müəllifidir.

Ətraflı

Əhya Turabova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: turabova.1954@mail.ru

4 dərs vəsaiti,8  metodik vəsait, 9 tezis, 28 məqalən,10 proqram.

Ətraflı

Vəfa Paşayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: pashayeva.vafa1960@gmail.com

11 elmi  məqalə (5-i xaricdə olmaqla),  1 dərs vəsaiti.

Ətraflı

İradə Kərimova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: irada.kerimova1993@gmail.com

19 elmi  əsər, 14 məqalə (7-i xaricdə olmaqla), 3 tezis,  2 dərs vəsaiti.

Ətraflı

Rəbiyə Abışova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: rabiya.abishova@mail.ru

14 məqalə (5-i xaricdə olmaqla), 3 metodik vəsait, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ətraflı

Ramiz Həsənov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: ramiz.hasanov@asoiu.edu.az

250 məqalə, 12 monoqrafiya, 5 dərs vəsaiti, 50 ixtira, 10 beynəlxalq layihə rəhbəri və direktoru.

Ətraflı

Rafiq Camalov

Vəzifə: Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

Elmi dərəcə: Texnika elmlər doktoru

E-Poçt: rafiq.camalov@asoiu.edu.az

56 məqalə, 5 dərslik, 8 patent.

Ətraflı

Fariz Qafarov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: fariz.qafarov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 76 (o cümlədən 5 metodik vəsait, 2 patent); elmi-tədris nəşrləri– 57; konfrans materiallar...

Ətraflı

Qəzalə Xeyrəbadi

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: qazala.xeyrabadi@asoiu.edu.az

2 ixtira, 18 elmi elmi əsər, 14 məqalə (5-i xaricdə olmaqla), 3 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti....

Ətraflı

Aybəniz Əmirova

Vəzifə: Baş laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ayka59@mail.ru

12 elmi əsər (5-i xaricdə olmaqla).

Ətraflı

Səidə Musəvi

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: musavisaida@mail.ru

14 elmi əsər (6-i xaricdə olmaqla), 2 patent.

Ətraflı

Məhluqə Rəhimova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: rahimova_mahluqa@mail.ru

Elmi əsərləri – 82 (o cümlədən 1 monoqrafiya); elmi-tədris nəşrləri– 65; konfrans materialları – 17.

Ətraflı

Fətəliyev Vəli

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: veli.feteliyev@asoiu.edu.az

17 elmi əsər o, cümlədən 14 məqalə, 2 patent və 1dərslik.

Ətraflı

Güney Mirzayeva

Vəzifə: Saat hesabı

Elmi dərəcə: Doktorant

E-Poçt: guney.mirzayeva@asoiu.edu.az

Elmi əsərlərin sayı - 15. 

Ətraflı

İsmət Ağalarova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ismet.aghalarova@asoiu.edu.az

8 məqalə (2-si xaricdə olmaqla).

Ətraflı

Fazil Məmmədov

Vəzifə: Laboratoriya müdürü

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: fazil.memmedov@asoiu.edu.az

QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

Ətraflı

Elnare Səlimova

Vəzifə: Baş laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: elnare.selimova@asoiu.edu.az

7 məqalə (1-i xaricdə olmaqla).

Ətraflı