Laboratoriya

Müəllimlərİbrahim Həbibov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: ibrahim.habibov@asoiu.edu.az

250-yə yaxın elmi, elmi-metodiki əsərlərin, o cümlədən 4 monoqrafiyanın, 120 elmi məqalənin, 20-dən artq dərslik və dər...

Ətraflı

Məleykə Məmmədova

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: maleyka.memmedova@asoiu.edu.az

70-elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-i Web of Science bazasında,3-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

Əli Hikmət Əhmədov

Vəzifə: Dekan

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: alihikmat.ahmadov@asoiu.edu.az

Ə.S.Əhmədov  70-dən artıq elmi işin müəllifidir. Onlardan 31-i tədrisə aiddir, o cümlədən, 5 dərs vəsaiti, 4 tədris vəsaiti, 1 metodik ...

Ətraflı

Rauf Məlikov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: rauf.malikov@asoiu.edu.az

70 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında).

Ətraflı

Qasım Məmmədov

Vəzifə: Tədris işləri üzrə prorektor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: qasim.mammadov@asoiu.edu.az

43 nəşr olunmuş elmi əsər, o cümlədən 4 elmi-metodiki iş, 2 dərslik və 5 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ətraflı

Camaladdin Aslanov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: camaladdin.aslanov@asoiu.edu.az

2 monoqrafiya, 2dərslik, 2 dərs vəsaiti, 1 metodik göstəriş

Ətraflı

Mehin Bağırova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: mehin.bagirova@asoiu.edu.az

7 tezis, 52 məqalə, 1 monoqrafiya, 11 metodik vəsait, 8 dərs vəsaiti, 1 dərslik  

Ətraflı

Züleyxa Eyvazova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: Zuleyxa.eyvazova@asoiu.edu.az

Məqalə – 45, Konfrans – 11, Dərslik – 8, Tədris vəsait – 11,  İxtira – 14:

Ətraflı

Zenfira Hüseynli

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zenfira.huseynli@asoiu.edu.az

31 məqalə, 5 tezis, 1 monoqrafiya, 1 dərslik.

Ətraflı

Vüsalə Hüseynova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: vusala.huseynova@asoiu.edu.az

45 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Lalə Hacıyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: lala.haciyeva51@asoiu.edu.az

30 məqalə, 2 dərslik, 4 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 1 metodik vəsait.

Ətraflı

Səkinə Qasımova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: sakina1958@mail.ru

31 məqalə, 3 tezis, 1 dərs vəsaiti.

Ətraflı

Natiq Abbasov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: natig.abbasov@asoiu.edu.az

8 elmi məqalə; 8 elmi konfransda iştirak; 7 tədris metodik iş.

Ətraflı

Təranə Sadıqova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: tarana.sadiqova@asoiu.edu.az

19 elmi, elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Ətraflı

Rəbiyyə Nəcəfquliyeva

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: rabiyya.nacafquliyeva@asoiu.edu.az

21 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan  1-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır). ...

Ətraflı

Tamilə Xankişiyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: tamilla.xankisiyeva@asoiu.edu.az

26 elmi əsər, o cümlədən 16-məqalə, 5 tezis, 1-rəhbər sənəd, 2-metodiki vəsait, 1-dərslik

Ətraflı

Zöhrə Abıyeva

Vəzifə: Asistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: zohra.abiyeva@asoiu.edu.az

 6 məqalə, 1 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Sevinc Abasova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sevinc.abasova@asoiu.edu.az

50-ə yaxın elmi və tədris metodiki işin müəllifidir. Onlardan 3-ü Scopus bazasında öz əksini tapmışdır. ...

Ətraflı

Gülnarə Feyziyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: gulnara.feyziyeva@asoiu.edu.az

2017-ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə ADNSU-nun Doktorantura pilləsinə qəbul olub və üç elmi əsərlərin müəllifidir.

Ətraflı

Niyaz Zeynalov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: niyaz.zeynalov@asoiu.edu.az

3 məqalə, 2 tezis.

Ətraflı

Pərvanə Cəfərova

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: parvana.cafarova@asoiu.edu.az

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

Ətraflı

Aygün Qafarova

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: aygun.qafarova@asoiu.edu.az

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

Ətraflı

Lalə Əliyeva

Vəzifə: Tədris ustası

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: lala.aliyeva@asoiu.edu.az

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

Ətraflı

Zərifə Adıgözəlova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: zarifa.adigozelova@asoiu.edu.az

3 məqalə.

Ətraflı

Rövşanə Əliyeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: aliyeva.rovshane@asoiu.edu.az

2 məqalə.

Ətraflı

Arzu Süleymanova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: arzu.suleymanova@asoiu.edu.az

5 məqalə, 1 tədris vəsaiti və 3 tezis.

Ətraflı

Zeynəb Rəhimova

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: rahimova.zeyneb@asoiu.edu.az

Qısa Bioqrafik Məlumat

Ətraflı