Laboratoriya

Laboratoriyalar

Mexanika kafedrasının laboratoriyasında

Mexanika  kafedrasının laboratoriyasında MMW-1 markalı  qurğu vasitəsilə materialların “sürtünmə və yeyilmə” məsələləri  üzrə elmi tədqiqat işləri aparılır.

 Bakalavr səviyyəsində kafedrada keçirilən fənlər üzrə aşağıdakı laboratoriya işləri görülür:

  1. Materialların friksion xassələrinin öyrənilməsi

  2. Materialların yeyilməyə davamlığının öyrənilməsi

  3. Materialların tribotexniki xassələrinin temperaturdan asılılığının öyrənilməsi