Laboratoriya

Sənaye mühəndisliyi

 Sənaye sahəsində müasir proqramlaşdırma və müvafiq avtomatlaşdırma texnologiyasının işləmə üsulları üzrə mütəxəssislər hazırlayırıq.

Tələbələrin işə düzəlmə əmsalı yüksəkdir.

Bu ixtisasa  tələbat - Respublikanın maşınqayırma sənayesi müəssisələrində, metallurgiya sənayesində, ”Müdafiə sənayesi”-nazirliyinin müəssisələrində, SOCAR –ın tabeçiliyində olan müəssisələrdə, Sumqayıt “Texnopark” MMC, “Baku Steel Company” MMC,  “WEİR OİL and  GAS” şirkətlərdə və s. olduqca çoxdur.

İxtisas akkreditasiya olunmayıb.

                                                          Tədris olunan fənnlər

I Kurs

I semestr

II semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Azərbaycan tarixi

4

Xarici dil – 2

6

Xarici dil – 1

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

4

Xətti cəbr və riyazi analiz

7

Multikulturalizmə giriş

4

Kompüter əsaslı mühəndis qrafikası

5

Çoxölçülü analiz

5

Kimya

5

Fizika

7

İxtisasa giriş

4

İqtisadiyyat

4

II Kurs

III semestr

IV semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Xarici dil – 3

5

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

7

Diferensial tənliklər

5

Avtomatlaşdırma texnologiyası

4

İnformatika

4

Sistem analizi və simulyasiya

5

Materialşünaslıq

4

1) Sənaye ekologiyası

2) Alternativ enerjidən istifadə

7

Mexanika

4

1) Müəssisənin iqtisadiyyatı

2) Biznesin idarə olunması

7

1) Müasir proqramlaşdırma dilləri

2) Verilənlər bazası

8

 

 

III Kurs

V semestr

VI semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Erqonomika və texniki dizayn

4

Elmi tədqiqatın əsasları

3

İş sistemlərinin təhlili və əmək haqqı

6

Mühəndislər üçün idarəetmə

6

Sənaye təhlükəsizliyi

4

İstehsalın planlaşdırılması

6

Əməliyyatların tədqiqi

8

1) Maliyyə və mühasibat uçotu

2) Marketinq

8

1) Optimallaşdırma üsulları

2) Verilənlərin intellektual analizi

8

1) Layihələrin idarə olunması

2) Tədarük zəncirinin idarə olunması

7

 

 

 

 

IV Kurs

VII semestr

VIII semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

1) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları; 2)Fəlsəfə; 3) Davamlı insan inkişafı

2

Təcrübə

21

Keyfiyyətin idarə edilməsi və nəzarət

6

 

 

Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsi

 

 

9

İstehsal prosesləri

7

1) Xidmət sahələrində idarəetmə

2) İstehsalat mühəndisliyinin əsasları

7

1) Risklərin idarə olunması

2) İnsan resurslarının idarə olunması

8