Laboratoriya

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

Maşınqayırma sahəsində istifadə olunan materialların təkrar emalı və avadanlıqlarının müasir təmir və bərpa texnologiyasının hazırlanması üzrə mütəxəsislərin hazırlanması.             

İxtisas üzrə kadr hazırlığında fəaliyyət  göstərən  professor və müəllim  heyyətindən  1 elmlər doktoru, professor, 6  t.e.n.  və  t.ü.f.d., dosent

Tədris Azərbaycan dillində aparılır.

Fakültənin nəzdində yaranan və fəaliyyət göstərən: Lazer texnologiyası ilə yüksək keyfiyyətli örtüklərin alınmasını  təmin edən  avadanlıqlara  malık  “Lazer texnologiyaları”  mərkəzində sürtünməyə və yeyilməyə yoxlanılması maşını ilə təchiz  edilmişdir.

Bu ixtisasa  tələbat -Respublikanın maşınqayırma sənayesi müəssisələrində, SOCAR –ın tabeçiliyində olan müəssisələrdə, “Suraxanı maşınqayırma zavodu” TASC, ATEF –şirkətlər qrupu  və s. müəssisələrdə olduqca çoxdur.

Tələbələrin işə düzəlmə əmsalı yüksəkdir.

         Tələbələrin gündəlik və istehsalat  təcrübələrində  iştirak  etdiyi müəssisələr: “Suraxanı maşınqayırma zavodu” TASC; Sumqayıt “Texnopark” MMC, “Baku Steel Company” MMC; Abşeron Operation Company; ATEF –şirkətlər qrupu, MMC; “WEİR OİL and  GAS” şirkəti və b.

                                                        Tədris olunan fənnlər

 

I Kurs

I semestr

II semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Azərbaycan tarixi

6

Xarici dil – 2

6

Xarici dil – 1

7

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

5

Riyaziyyat – 1

5

Riyaziyyat – 2

5

Fizika

7

İnformatika

5

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1

5

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2

5

 

 

Elektrotexnika

4

II Kurs

III semestr

IV semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Riyaziyyat – 3

4

Materiallar müqaviməti

8

Kimya

5

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

5

Nəzəri mexanika

7

Hidravlika

3

Materialşünaslıq

5

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment

5

İstilik texnikası

4

Avtomatlaşdırmanın əsasları

4

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

5

1) Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması; 2) Statistik nəzarət metodları; 3) Lazerin fizikası

5

III Kurs

V semestr

VI semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

8

1) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları; 2) Fəlsəfə ; 3) İqtisadiyyat ; 4)Davamlı insan inkişafı

4

Hidravlik maşınlar

3

Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasaları

7

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

5

Materialların təkrar emalı

6

Kompozisiya materiallarının texnologiyası

6

Maşın hissələrinin bərpa texnologiyası

6

1) Təmir sahələrinin layihələndirilməsi;

2)  Təmir sahələrinin avadanlıqları. 3) Lazer texnologiyası

4

Mülki müdafiə

3

1)Avadanlığın istismar keyfiyyətinin artırılmasının mütərəqqi üsulları; 2) Detalların keyfiyyətinə dağıtmadan nəzarət.

4

1) Avadanlıqlarda imtinaların fizikası;

2) Etibarlığın artırılma üsulları.3)Maşın hissələrinin lazer texnologiyası ilə bərpası

4

IV Kurs

VII semestr

VIII semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Multikulturalizmə  giriş

2

Təcrübə

21

Maşın istehsalı texnologiyası

8

1) Yeyilmə və sürtünmənin nəzəri əsasları;

2) İstismarda möhkəmliyin təmin olunması 3) Neft

maşınqayırma avadanlıqlarının lazer  texnologiyası ilə bərpası

5

1) Konstruksiyaları avtomatik layihə etmə sistemləri; 2) Təmir və bərpa texnologiyasının avtomatik layihələndirilməsi

5

 

Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsi

 

9

1) Neft-mədən avadanlıqlarının etibarlığı

2)Neft-mədən avadanlıqlarının təmir və bərpa texnologiyası

4

1)Keyfiyyətin idarə olunma sistemi ; 2)Təmir və bərpada çevik istehsal modulları

4

1) Texniki xarici dil

2