Laboratoriya

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

Texnoloji maşınların müvafiq texnoloji proseslərə uyğun konstruksiyalarının işlənmə üsuları üzrə mütəxəsislərin hazırlanması.

İxtisas üzrə kadr hazırlığında fəaliyyət  göstərən  professor və müəllim  heyyətindən  1 elmlər doktoru, professor, 12 t.e.n.  və  t.ü.f.d., dosent

Tədris Azərbaycan dillində aparılır. 

Fakültənin nəzdində yaranan və fəaliyyət göstərən: Neft və qaz quyularının qazılması,  neftin və qazın çıxarılması, neft-qaz emalı və kimya sənayesində tətbiq olunan avadanlıqlar, materialların sürtünməyə və yeyilməyə yoxlanılması maşını ilə təchiz  edilmiş laboratoriyalar.

Tələbələrin gündəlik və istehsalat  təcrübələrində  iştirak  etdiyi müəssisələr: SOCAR –ın tabeçiliyində olan müəssisələrdən  “H.Əliyev adına  Neft Emalı zavodu; “Neftqazmaş” ASC; Ə.Əmirov adına neft-qaz çıxarma  idarəsi; Sumqayıt “Texnopark” MMC, Abşeron Operation Company; Binəqədi Oil Company; “WEİR OİL and  GAS” şirkəti və b.

Bu ixtisasa  tələbat - SOCAR –ın tabeçiliyində olan müəssisələrdən “H.Əliyev adına  Neft Emalı zavodu; “Neftqazmaş” ASC; Ə.Əmirov adına neft-qaz çıxarma  idarəsi;, Sumqayıt “Texnopark” MMC,   “WEİR OİL and  GAS” şirkətlərdə və s. olduqca çoxdur.

Fakültə ixtisaslardan 050625- “Texnoloji maşın və avadanlıqlar  mühəndisliyi” ixtisası üzrə  təhsil alan 4 tələbə 2016/2017-ci tədris ilinin yaz semestrində  universitetlərarası qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində  mübadilə proqramında iştirak edərək, Ufa Dövlət Neft Texniki Universitetində  təhsillərini davam etdirərək semestri müvəffəqiyyətlə başa vurmuşlar.

İxtisas akkreditasiya olunmayıb.

                                                         Tədris olunan fənnlər

I Kurs

I semestr

II semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Azərbaycan tarixi

6

Xarici dil – 2

6

Xarici dil – 1

7

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

5

Riyaziyyat – 1

5

Riyaziyyat – 2

5

Fizika

7

İnformatika

5

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1

5

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2

5

 

 

Elektrotexnika

4

II Kurs

III semestr

IV semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Riyaziyyat – 3

4

Kimya

5

Nəzəri mexanika

7

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

5

Materialşünaslıq

5

Materiallar müqaviməti

8

Hidravlika

3

Hidravlik maşınlar

3

İstilik texnikası

5

İstehsalın iqtisadiyyatı və  menecment

5

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

6

Avtomatlaşmış layihə sistemlərinin  əsasları-1

4

III Kurs

V semestr

VI semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

7

1) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları; 2) Fəlsəfə; 3)İqtisadiyyat; 4) Davamlı insan inkişafı

4

Avtomatlaşdırmanın əsasları

4

Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları

8

Texnoloji maşınlar (ümumi kurs)

7

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

5

Avtomatlaşmış layihə sistemlərinin  əsasları-2

5

1) Neft – qaz mədən təsərrüfatı texnikası;

2) Diaqnostika və texniki xidmət;

3)Səyyar mexanikləşdirilmiş  aqreqatlar.

5

Mülki müdafiə

3

1)Quyuların təmir avadanlığı:

2) Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları;

3) Mədən renovasiya obyektləri

4

1) Qazma texnikası;

2) Neft və qaz emalının əsasları;

3) İkinci  lülə qazılmasının texnika və texnologiyası.

4

1) Neft qaz istehsalı texnikası;

2) Təmir və quraşdırma texnikası;

3) İstehsalat proqramları layihələrinin    işlənməsi və idarə olunması.

4

IV Kurs

VII semestr

VIII semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Multikulturalizmə  giriş

2

Təcrübə

21

Maşınların istehsal texnologiyası

8

1) Neft – mədən  texnikasının  təmiri  və  bərpası;

2) Avadanlıqların korroziyası və qorunması;

3) Dağ mexanikasının  əsasları.

4

1) Texniki dizayn;

2) Kimyəvi  avadanlıqların  hesabı və konstruksiya edilməsi;

3) Neft –qaz sənayesində maddi  istehsal vasitələrinin renovasiyası.

4

1) Neft – mədən  texnikasının  hesabı və konstruksiya  edilməsi;

2) Avadanlıqların quraşdırılma və təmir  texnologiyası;

3) Qəzaların  ləğvi  texnologiyalarının  avadanlıq  və alətləri.

5

Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsi

9

1) Neft qaz işlərinin əsasları;

2) Ümumzavod  avadanlığı;

3) Renovasiya obyektlərinin  işləmə  qabiliyyəti  və  keyfiyyət    göstəriciləri

5

1) Texniki xarici dil

2