Laboratoriya

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

Enerji müəssələrində hidravlik sistemlərin layihələndirilməsi üsulları və onların əsas parametrləriin hesablanması üzrə mütəxəsislərin hazırlanması.                

İxtisas üzrə kadr hazırlığında fəaliyyət  göstərən  professor və müəllim  heyyətindən  6  t.e.n.  və  t.ü.f.d., dosent

Tədris Azərbaycan və rus dillərində aparılır. 

Fakültənin nəzdində yaranan və fəaliyyət göstərən: “Hidravlik maşınlar və hidrohintiqallar” tədris laboratoriyası.

Tələbələrin gündəlik və istehsalat  təcrübələrində  iştirak  etdiyi müəssisələr: “Suraxanı maşınqayırma zavodu” TASC; Sumqayıt “Texnopark” MMC, Abşeron Operation Company; Binəqədi Oil Company; ATEF –şirkətlər qrupu, MMC  və b.

Bu ixtisasa  tələbat - Respublikanın maşınqayırma sənayesi müəssisələrində, SOCAR –ın tabeçiliyində olan müəssisələrdə, “Suraxanı maşınqayırma zavodu” TASC; Sumqayıt “Texnopark” MMC,  və s. yüksəkdir.

İxtisas akkreditasiya olunmayıb.

                                                           Tədris olunan fənnlər

 

I Kurs

 

I semestr

II semestr

 

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

 

Azərbaycan tarixi

6

Xarici dil – 2

6

 

Xarici dil – 1

7

Azərbaycan dili  və  nitq mədəniyyəti

5

 

Riyaziyyat – 1

5

Riyaziyyat – 2

4

 

Fizika

7

Kимйа

4

 

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1

5

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2

5

 

 

 

Elektrotexnika

6

 

II Kurs

 

III semestr

IV semestr

 

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

 

Riyaziyyat – 3

5

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

4

 

İnformatika

5

Materiallar müqaviməti

8

 

Nəzəri mexanika

8

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment

5

 

Materialşünaslıq

5

Hidravlika və hidravlik maşınlar

6

 

Maye və qaz mexanikası

7

Mülki müdafiə

3

 

 

 

1) Kürəkli hidravlik maşınlar;

2) Kürəkli hidravlik nasoslar və mühərriklər

4

 

III Kurs

 

V semestr

VI semestr

 

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

 

1) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları; 2) Fəlsəfə ; 3) İqtisadiyyat ; 4) Davamlı insan inkişafı

4

Multikulturalizmə  giriş

2

 

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

7

Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları

8

 

Termodinamika

7

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

6

 

Avtomatlaşdırmanın əsasları

4

İstilikötürmə

6

 

1) Həcmi hidravlik maşınlar;

2) Həcmi hidravlik nasoslar və mühərriklər

4

Maşın istehsalı texnologiyası-1

4

 

1) Neft-mədən qurğuların hidravlik sistemləri; 2) Hidravlik maşınların anomal mayelərdə işləmə əsaslar

4

1) Hidrodinamiki ötürmələr;

2) Hidravlik muftalar və hidravlik transformatorlar

4

 

IV Kurs

 

VII semestr

VIII semestr

 

 

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

 

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

6

Təcrübə

21

 

Maşın istehsalı texnologiyası-2

5

 

1) Həcmi hidrointiqallar və hidropnevmo-avtomatika; 2) Həcmi hidravlik intiqallar

5

 

1) Hidravlik maşınların quraşdırılması, istismarı və təmiri;

2) Hidravlik intiqalların quraşdırılması, istismarı və təmiri

4

 

Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsi

9

 

1) Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemlərinin diaqnostikası və etibarlılığı;

2) Hidravlik maşınların və intiqalların diaqnostikası və etibarlılığı

4

 

1) Kürəkli və həcmi hidravlik maşınların hesabı və konstruksiya edilməsi; 2) Hidravlik maşınların sınağı

4

 

1) Texniki xarici dil

2