Laboratoriya

Bakalavr təhsili

NEFT MEXANİKA FAKULTƏSİ

     Hazırda fakültədə bakalavriat səviyyəsində təhsil alan əyani və qiyabi tələbələrin sayı 1246 nəfərdir, magistratura səviyyəsində 78, doktorantura səviyəsində 32 nəfər təhsil alır. Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 10 minlərlə bakalavr, 100 – lərlə magistr mühəndis-mexanik hazırlanıb.

     Fakültənin 100-dək əməkdaşından 9 nəfər elmlər doktoru, professor, 39 nəfər  t.e.n.  və  t.ü.f.d., dosentdir.

     İlk dövrlərdə “Neft  sənayesi” fakültəsinin tərkibində şöbə kimi, 1930-cu ildən isə sərbəst “Neft-mexanika” fakültəsı kimi fəaliyyət göstərir.

      Fakültənin nəzdində yaranan “Lazer texnologiyası” mərkəzi  fəaliyyət göstərir.

    Fakültənin nəzdində yaranan “Nanomateriallar  və  nanotexnologiyalar” Elmi – tədqiqat  laboratoriyasının  fəaliyyət  planı:     

  •  Polimer əsaslı metal nanohissəcikli doldurucularla kompozit  materialların işlənməsi;

  •  Çökdürmə üsulları ilə  nanohissəciklərlə  legirləndirilmiş  dəmir əsaslı  ovuntu kompozisyasının işlənilməsi;

  •  Dəmir əsaslı kompakt materialların səth  təbəqəsinin  yeyilməyə  davamlığının artırılması.

Dekan və müavinlər

 Hazırda fakültə dekanı dosent, t.e.n., Əli Hikmət Əhmədov

 Dekan müavini:  Dosent,t.e.n., Həsənov İlman İman oğlu.