Laboratoriya

NEFT MEXANİKA FAKULTƏSİ

NEFT MEXANİKA FAKULTƏSİ

     Hazırda fakültədə bakalavriat səviyyəsində təhsil alan əyani və qiyabi tələbələrin sayı 1267 nəfərdir, magistratura səviyyəsində 143, doktorantura səviyəsində 27 nəfər təhsil alır. Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 10 minlərlə bakalavr, 100 – lərlə magistr mühəndis-mexanik hazırlanıb.

     Fakültənin 100-dək əməkdaşından 7 nəfər elmlər doktoru, professor, 36 nəfər  t.e.n.  və  t.ü.f.d., dosentdir.

     İlk dövrlərdə “Neft  sənayesi” fakültəsinin tərkibində şöbə kimi, 1930-cu ildən isə sərbəst “Neft-mexanika” fakültəsı kimi fəaliyyət göstərir.

      Fakültənin nəzdində yaranan “Lazer texnologiyası” mərkəzi  fəaliyyət göstərir.

    Fakültənin nəzdində yaranan “Nanomateriallar  və  nanotexnologiyalar” Elmi – tədqiqat  laboratoriyasının  fəaliyyət  planı:     

 Polimer əsaslı metal nanohissəcikli doldurucularla kompozit  materialların işlənməsi;

 Çökdürmə üsulları ilə  nanohissəciklərlə  legirləndirilmiş  dəmir əsaslı  ovuntu kompozisyasının işlənilməsi;

 Dəmir əsaslı kompakt materialların səth  təbəqəsinin  yeyilməyə  davamlığının artırılması.

Dekan və müavinlər

 Hazırda fakültə dekanı dosent, t.e.n., Əli Hikmət Əhmədov

 

Əlaqə nömrəsi: + (994) 12 598 45 05

Daxili zəng: 5-21

Email: alihikmat.ahmadov@asoiu.edu.az 

 Təhsili və elmi dərəcə

 1984-ci il ali təhsil “mühəndis-mexanik” kvalifikasiyası

 1992-ci il t.e.n. ADNSU (sabiq AzNKİ), AAK SSRİ

 2000-ci ildən dosent ADNSU (sabiq ADNA), AAK AR

 Tədqiqat sahəsi

   Neft-mədən avadanlıqların etibarlılıq problemləri

  Neft-mədən avadanlıqların hidrosilindrlərinin gərginlik-deformasiya vəziyyətinin tədqiqi

 Dekan müavini:  Dosent,t.e.n., Həsənov İlman İman oğlu.

İxtisaslar

050601 - Materialşünaslıq mühəndisliyi

050610 - Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

050625 - Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

050630 - Mexanika mühəndisliyi

050646 - Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

050657 - Sənaye mühəndisliyi

Yeni ixtisaslar (2020)

050622 - Maşın mühəndisliyi

050623 - Materiallar mühəndisliyi

050628 - Mexanika mühəndisliyi

050638 - Sənaye mühəndisliyi

Fakültədə 7 tyutor fəaliyyət göstərir:

1. Bağırov İmran Elman

2. Əliyeva Aytac Qara

3. Hüseynzadə Hakim Ələsgər

4. Əliyeva Gülbəniz Rəsulovna

5. Məmmədova Vüsalə Vaqif

6. Həmidova Ruhangiz Nizami

7. Qaziyev Meyfalı Rövşən